Aktualności

 • Dzień Walki z Depresją 22.02.2019

  23 lutego - Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją

  Ustanowiony przez Ministerstwo Zdrowia Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją ma na celu upowszechnienie wiedzy na temat depresji, jej objawów i zachęcenie do podejmowania leczenia.

  Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) depresja jest wiodącą przyczyną niesprawności i niezdolności do pracy na świecie oraz najczęściej spotykanym zaburzeniem psychicznym. Choruje na nią w ciągu całego życia kilkanaście procent populacji osób dorosłych

  Jeżeli bliska osoba lub sami Państwo potrzebujecie pomocy, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie zaprasza do CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO w Nowej Dębie, które na podstawie umowy z narodowym Funduszem Zdrowia, zapewnia kompleksową opiekę psychiatryczną.

  Punkt Zgłoszeniowo Koordynacyjny znajduje się w kompleksie Izby Przyjęć Psychiatrycznej, Poradni Zdrowia Psychicznego i Oddziału Psychiatrycznego przy ul. M.C. Skłodowskiej 1A w Nowej Dębie i jest dostępny w dni robocze w godz. 08:00-18:00 lub pod numerem telefonu 888 289 431.

  PAMIĘTAJ!

  „ Zachowanie równowagi psychicznej to zachowanie całego zdrowia i klucz do osobistego sukcesu”

  Jesteśmy z Tobą i dla Ciebie! ZAPRASZAMY!  PRZYJDŹ!

   

   

  więcej
 • KONCERT WALENTYNKOWY DLA SZPITALA 11.02.2019

  Starosta Powiatu Tarnobrzeskiego

  Dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie

  serdecznie zapraszają na Koncert pod tytułem:

  "WIERSZE (POD)RÓŻNE"

  w wykonaniu Kuby Blokesza

  który odbędzie się w dniu 14 lutego 2019 roku o godzinie 18.00 w Ośrodku Kultury.

  Podczas koncertu będzie można wspomóc Szpital Powiatowy w Nowej Dębie poprzez zakup cegiełek rozprowadzanych przez SPOŁECZNY KOMITET POMOCY SZPITALOWI POWIATOWEMU W NOWEJ DĘBIE.

  Ponadto już od godz. 16.00 w holu SOK w ramach Walentynkowego Święta,

  Szpital Powiatowy w Nowej Dębie oferuje:

  porady dietetyczne

  porady rehabilitacyjne z prezentacją ćwiczeń

  porady psychologiczne

  pokaz prac warsztatu terapii zajęciowej z możliwościa ich nabycia

  możliwość nabycia CEGIEŁEK wsparcia dla Szpitala

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

  więcej
 • Nabór na stanowisko Specjalisty ds. Technicznych 11.02.2019

  Nabór na stanowisko Specjalisty ds. Technicznych

  Dyrektor Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie zatrudni Specjalistę do spraw Technicznych. Od kandydata wymagać się będzie szerokiej wiedzy pozwalającej na obsługę i wsparcie dla całokształtu procesów związanych z techniczną stroną funkcjonowania szpitala.

  Wszystkie informacje o prowadzonym naborze znajdują się w zakładce PRACA.

  Zapraszamy!

  więcej
 • 27. Światowy Dzień Chorego 07.02.2019

  27. Światowy Dzień Chorego – 11.02.2019

  Orędzie Papieża Franciszka

  na XXVII Światowy Dzień Chorego

  W poniedziałek, 11 lutego 2019 r., we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, obchodzić będziemy XXVII Światowy Dzień Chorego. Tegoroczne orędzie papieskie zatytułowane zostało: „Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie” (Mt 10,8). Centralne obchody będą miały w tym roku w Kalkucie, a w sposób szczególny patronować im będzie św. Matka Teresa z Kalkuty.

  Światowy Dzień Chorego, obchodzony jest w dniu wspomnienia liturgicznego Matki Bożej
  z Lourdes – 11 lutego. Ustanowiony został przez papieża Jana Pawła II w dniu 13 maja 1992 roku – w 75 rocznicę objawień fatimskich. Celem obchodów jest objęcie modlitwą wszystkich cierpiących, zarówno duchowo, jak i fizycznie, i zwrócenie uwagi świata na ich potrzeby oraz dostrzeżenie tych, którzy zawodowo, bądź z potrzeby serca (jak rodziny czy wolontariusze) towarzyszą chorym i cierpiącym.

  Z tej okazji Papież Franciszek wydał Orędzie na XXVII Światowy Dzień Chorego, do którego lektury zapraszamy w rozwinięciu.


  więcej
 • 4 luty - Światowy Dzień Walki z Rakiem 31.01.2019

  4 luty - Światowy Dzień Walki z Rakiem

  Jak co roku 4 lutego obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Rakiem.  Hasłem przewodnim tegorocznego wydarzenia jest nadal aktualny Apel Polskiej Unii Onkologii i całego środowiska onkologów polskich o wspólne, intensywne działania na rzecz zapewnienia równego dostępu w naszym kraju do europejskich standardów kompleksowej opieki onkologicznej stosownie do nadal aktualnych postulatów zawartych w Paryskiej Karcie Walki z Rakiem z 2000 r.  

  W związku ze zbliżającym się świętem zachęcamy do udziału w akcji „Dzień Drzwi Otwartych”, w czasie której możliwe będzie wykonanie profilaktycznych badań przesiewowych, a także zasięgnięcie porady u specjalistów. Prowadzone będą także wykłady i pogadanki na temat profilaktyki, wczesnego wykrywania i możliwości skutecznego leczenia nowotworów.

  więcej
 • PRACA W CZP 31.01.2019

  PRACA W CENTRUM ZROWIA PSYCHICZNEGO

  Dyrekcja SPZZOZ w Nowej Dębie zatrudni do pracy w Centrum Zdrowia Psychicznego w Nowej Dębie następujące osoby:

  • Terapeutę Zajęciowego
  • Terapeutę Środowiskowego
  • Pielęgniarkę

  Informację o zatrudnieniu można uzyskać bezpośrednio w Dziale Kadr Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie ul,. M.C. Skłodowskiej 1A lub telefonicznie 15 846 26 51 wew. 153 (Kadry) lub wew. 185 (Centrum Zdrowia Psychicznego).

  więcej
 • POSZUKIWANI INSPEKTORZY NADZORU 30.01.2019

   OGŁOSZENIE DLA INSPEKTORÓW NADZORU

  Dyrektor SPZZOZ w Nowej Dębie zaprasza do złożenia ofert na pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego do zadania „Modernizacja Oddziału Rehabilitacji w ramach zadania inwestycyjnego PN. „Podniesienie jakości i dostępu do świadczonych usług medycznych SPZZOZ w Nowej Dębie – Modernizacja pomieszczeń i urządzeń szpitala wynikająca z „Programu dostosowawczego” rozporządzenie ministra zdrowia z 2012 r. o specjalnościach:

  1. Konstrukcyjno-budowlanej
  2. Sanitarnej
  3. Elektrycznej

  Zakres prac budowlanych, dokumentacja projektowa przedmiotowego zadania dostępna jest na stronie internetowej www.zoznowadeba.pl w zakładce Ogłoszenia, przetargi: http://www.zoznowadeba.ires.pl/19452/19452/art11271.html

  Oferty prosimy złożyć na adres e-mail: sekretariat@zoznowadeba.pl, lub osobiście w sekretariacie SPZZOZ Nowa Dęba ul. M.C Skłodowskiej 1A. do dnia 01.02.2019r. do godz. 10:00.

  Szczegółowe informacji można uzyskać pod numerem telefonu 15 846 26 51 wew. 155 lub 107.

  ZAPRASZAMY!

  więcej
 • PRACA W ODDZIALE POMOCY DORAŹNEJ 29.01.2019

  Konkurs na stanowisko

  Koordynującej/-ego Oddziału Pomocy Doraźnej 


  Dyrekcja SPZZOZ w Nowej Dębie ogłasza Konkurs na stanowisko Koordynującej (Koordynującego) Oddziału Pomocy Doraźnej.

  Infromacje  o oczekiwanych wymaganiach i procedurze konkursowej znajdują się w rozwinięciu lub w zakładce PRACA.

  Dokumenty na Konkurs należy składać w Sekretariacie SPZZOZ w Nowej Dębie, ul. M.C. Skłodowskiej 1a do dnia 15 lutego 2019 roku do godz. 10.00.

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

  więcej
 • 26 stycznia Ogólnopolski Dzień Transplantacji 24.01.2019

  26 stycznia obchodzimy Ogólnopolski Dzień Transplantacji, dokładnie w dniu upamiętniającym rocznicę pierwszego udanego przeszczepu nerki w Polsce.

  Transplantacja narządów jest jedną z metod ratowania życia, która polega na wszczepieniu biorcy narządu lub tkanek pochodzących od dawcy. W wielu przypadkach jest to jedyna metoda pozwalająca chorym na przeżycie, zwłaszcza przy skrajnej niewydolności serca, wątroby, płuc

  W związku z obchodami Ogólnopolskiego Dnia Transplantacji, szczególnie zachęcamy wszystkie zdrowe osoby pomiędzy 18-50 rokiem życia do zostania dawcą. Pamiętajmy, że jako dawcy komórek krwiotwórczych ofiarowujemy choremu szansę na życie.

  więcej
 • PRACA W OAiIT 18.01.2019

  PRACA W ODDZIALE

  ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

   

  W związku z planowanym otwarciem Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu Powiatowym w Nowej Dębie, Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie zatrudni na umowę o pracę, umowę zlecenie, umowę kontraktową, następujące osoby:

  Lekarzy posiadających specjalizację z dziedziny anestezjologii i intensywnej terapii lub w trakcie wyżej wymienionej specjalizacji

  Pielęgniarki posiadające kurs kwalifikacyjny w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii lub specjalizację z anestezjologii i intensywnej terapii

  Informacje na temat zatrudnienia można uzyskać osobiście w Dziale Kadr SPZZOZ w Nowej Dębie, ul. M.C. Skłodowskiej 1A (pokój nr 10) lub dzwoniąc na nr telefonu 15 846 26 51 wew. 153. 

  ZAPRASZAMY!

  więcej