Aktualności

  • Światowy Dzień Zdrowia 7 Kwiecień 2014 Choroby Wektorowe 03.04.2014

    Światowy Dzień Zdrowia
    7 Kwiecień 2014 Choroby Wektorowe

    Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest każdego roku 7 kwietnia, aby uczcić rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia w 1948 roku. Co roku jest wybierany temat przewodni z zakresu zdrowia publicznego, który w danym okresie wymaga szczególnej uwagi. Obchody Światowego Dnia Zdrowia stwarzają możliwość podjęcia wielu działań, których efektem jest poprawa stanu zdrowia ludzi. Tematem przewodnim będą choroby przenoszone przez wektory.

    Szpital Powiatowy w Nowej Dębie z okazji Światowego Dnia Zdrowia organizuje
    w tym roku dla społeczeństwa Nowej Dęby oraz terenu powiatu tarnobrzeskiego, kampanię zdrowotną w dniu 8 kwietnia br. w Samorządowym Ośrodku Kultury
    w Nowej Dębie. Serdecznie zapraszamy.

    więcej
  • Światowy Dzień Gruźlicy 25.03.2014

    W bieżącym roku włączając się do Obchodów „Światowego Dnia Gruźlicy” lek. med. Dariusz Piskorz z Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Chorób Płuc w Nowej Dębie przedstawił prezentację na temat Gruźlicy. Zapoznano również uczestników spotkania ze statystyką zachorowalności na gruźlicę na świecie i w Polsce.

    więcej
  • 24 Marca ŚWIATOWY DZIEŃ GRUŹLICY 20.03.2014

    24 Marca

    ŚWIATOWY DZIEŃ GRUŹLICY

    Dzień 24 marca jest obchodzony na całym świecie jako „ Światowy Dzień Gruźlicy”. Został on ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia i Międzynarodową Unię Przeciwgruźliczą i Chorób Płuc w 1982 roku, kiedy to obchodzono 100 rocznicę wykrycia prątka gruźlicy przez Roberta Kocha.

    Światowy Dzień Gruźlicy” ma na celu budowanie świadomości całego społeczeństwa, zwłaszcza osób i instytucji odpowiedzialnych za politykę zdrowotną.

    Zapraszamy serdecznie wszystkich do Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie, 24 III br. na godz. 1100do Sali lustrzanej na I piętrze SOK w Nowej Dębie.


    więcej
  • Projektu (NIE)PEŁNOSPRAWNI – RAZEM MOŻEMY WIELE 17.03.2014

    Z inicjatywy Klubu Honorowych Dawców Krwi działającego przy Zakładach Farmaceutycznych „Polpharma”  S.A. Oddział Produkcyjny w Nowej Dębie w okresie Świąt Bożego Narodzenia rozpoczęła się realizacja projektu pn. (NIE)PEŁNOSPRAWNI – RAZEM MOŻEMY WIELE. W ramach projektu podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Dębie ręcznie wykonali kartki bożonarodzeniowe, z których część została sprzedana wśród pracowników Oddziału. Każda z kartek była jedynym w swoim rodzaju arcydziełem – różnorodnym, kolorowym i starannie wykonanym, odzwierciedlającym ogromne serce włożone w ich wykonanie.

    więcej
  • Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne 06.03.2014

    Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie

     działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.
    z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne w roku 2014

    więcej
  • XXII Światowy Dzień Chorego 13.02.2014

    Światowy Dzień Chorego ustanowił Jan Paweł II w liście do ówczesnego przewodniczącego Papieskiej Rady Duszpasterstwa Służby Zdrowia – 13 Maja 1992roku. Papież wyznaczył na obchody tego dnia 11 Lutego, gdy Kościół powszechny wspomina pierwsze objawienie Maryi w Lourdes. Ogólnoświatowe obchody tego Dnia odbywają się każdego roku w wytypowanym Sanktuarium Maryjnym na świecie.
    Szpital Powiatowy w Nowej Dębie już po raz 13-ty zorganizował Światowy Dzień Chorego przy współpracy z dziećmi ze Szkół Podstawowych, przedszkolakami i dziećmi ze świetlicy Dziecięcej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie oraz z Klubu Osiedlowego przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Dębie.

    więcej
  • Działalność Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie w 2013 roku. 11.02.2014

    Udany Jubileuszowy Rok pod względem poprawy świadczonych usług w nowodębskim szpitalu.

    Szpital Powiatowy w Nowej Dębie od kilku lat intensywnie się rozwija inwestując w infrastrukturę, sprzęt medyczny i kadrę lekarską, co stale podnosi poziom świadczonych usług medycznych.
    Szpital Powiatowy w Nowej Dębie poszerzył grono specjalistów w zakresie ginekologii i położnictwa, anestezjologii, chorób wewnętrznych i kardiologii. Od 1 stycznia 2013 r. w ramach rezydentury podjął pracę lekarz w Oddziale Chirurgii Ogólnej. Priorytetem jest również wspieranie lekarzy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. W ostatnim czasie tytuł specjalisty uzyskało dwóch lekarzy chirurgii ogólnej.

    więcej