Aktualności

 • Światowy Dzień Zdrowia 7 Kwiecień 2014 Choroby Wektorowe 03.04.2014

  Światowy Dzień Zdrowia
  7 Kwiecień 2014 Choroby Wektorowe

  Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest każdego roku 7 kwietnia, aby uczcić rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia w 1948 roku. Co roku jest wybierany temat przewodni z zakresu zdrowia publicznego, który w danym okresie wymaga szczególnej uwagi. Obchody Światowego Dnia Zdrowia stwarzają możliwość podjęcia wielu działań, których efektem jest poprawa stanu zdrowia ludzi. Tematem przewodnim będą choroby przenoszone przez wektory.

  Szpital Powiatowy w Nowej Dębie z okazji Światowego Dnia Zdrowia organizuje
  w tym roku dla społeczeństwa Nowej Dęby oraz terenu powiatu tarnobrzeskiego, kampanię zdrowotną w dniu 8 kwietnia br. w Samorządowym Ośrodku Kultury
  w Nowej Dębie. Serdecznie zapraszamy.

  więcej
 • Światowy Dzień Gruźlicy 25.03.2014

  W bieżącym roku włączając się do Obchodów „Światowego Dnia Gruźlicy” lek. med. Dariusz Piskorz z Oddziału Chorób Wewnętrznych z Pododdziałem Chorób Płuc w Nowej Dębie przedstawił prezentację na temat Gruźlicy. Zapoznano również uczestników spotkania ze statystyką zachorowalności na gruźlicę na świecie i w Polsce.

  więcej
 • 24 Marca ŚWIATOWY DZIEŃ GRUŹLICY 20.03.2014

  24 Marca

  ŚWIATOWY DZIEŃ GRUŹLICY

  Dzień 24 marca jest obchodzony na całym świecie jako „ Światowy Dzień Gruźlicy”. Został on ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia i Międzynarodową Unię Przeciwgruźliczą i Chorób Płuc w 1982 roku, kiedy to obchodzono 100 rocznicę wykrycia prątka gruźlicy przez Roberta Kocha.

  Światowy Dzień Gruźlicy” ma na celu budowanie świadomości całego społeczeństwa, zwłaszcza osób i instytucji odpowiedzialnych za politykę zdrowotną.

  Zapraszamy serdecznie wszystkich do Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie, 24 III br. na godz. 1100do Sali lustrzanej na I piętrze SOK w Nowej Dębie.


  więcej
 • Projektu (NIE)PEŁNOSPRAWNI – RAZEM MOŻEMY WIELE 17.03.2014

  Z inicjatywy Klubu Honorowych Dawców Krwi działającego przy Zakładach Farmaceutycznych „Polpharma”  S.A. Oddział Produkcyjny w Nowej Dębie w okresie Świąt Bożego Narodzenia rozpoczęła się realizacja projektu pn. (NIE)PEŁNOSPRAWNI – RAZEM MOŻEMY WIELE. W ramach projektu podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Nowej Dębie ręcznie wykonali kartki bożonarodzeniowe, z których część została sprzedana wśród pracowników Oddziału. Każda z kartek była jedynym w swoim rodzaju arcydziełem – różnorodnym, kolorowym i starannie wykonanym, odzwierciedlającym ogromne serce włożone w ich wykonanie.

  więcej
 • Konkurs ofert na świadczenia zdrowotne 06.03.2014

  Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie

   działając na podstawie art. 26 oraz 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.
  z 2008r, nr 164, poz. 1027 z zm.) ogłasza konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na świadczenia zdrowotne w roku 2014

  więcej
 • XXII Światowy Dzień Chorego 13.02.2014

  Światowy Dzień Chorego ustanowił Jan Paweł II w liście do ówczesnego przewodniczącego Papieskiej Rady Duszpasterstwa Służby Zdrowia – 13 Maja 1992roku. Papież wyznaczył na obchody tego dnia 11 Lutego, gdy Kościół powszechny wspomina pierwsze objawienie Maryi w Lourdes. Ogólnoświatowe obchody tego Dnia odbywają się każdego roku w wytypowanym Sanktuarium Maryjnym na świecie.
  Szpital Powiatowy w Nowej Dębie już po raz 13-ty zorganizował Światowy Dzień Chorego przy współpracy z dziećmi ze Szkół Podstawowych, przedszkolakami i dziećmi ze świetlicy Dziecięcej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nowej Dębie oraz z Klubu Osiedlowego przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Nowej Dębie.

  więcej
 • Działalność Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie w 2013 roku. 11.02.2014

  Udany Jubileuszowy Rok pod względem poprawy świadczonych usług w nowodębskim szpitalu.

  Szpital Powiatowy w Nowej Dębie od kilku lat intensywnie się rozwija inwestując w infrastrukturę, sprzęt medyczny i kadrę lekarską, co stale podnosi poziom świadczonych usług medycznych.
  Szpital Powiatowy w Nowej Dębie poszerzył grono specjalistów w zakresie ginekologii i położnictwa, anestezjologii, chorób wewnętrznych i kardiologii. Od 1 stycznia 2013 r. w ramach rezydentury podjął pracę lekarz w Oddziale Chirurgii Ogólnej. Priorytetem jest również wspieranie lekarzy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. W ostatnim czasie tytuł specjalisty uzyskało dwóch lekarzy chirurgii ogólnej.

  więcej
 • Dotacja dla nowodębskiego Szpitala 07.02.2014

  Urząd Miasta i Gminy w Nowej Dębie co roku wspiera nowodębski szpital, poprzez dotacje, które pozwalają na jego ciągły rozwój. Szpital Powiatowy w Nowej Dębie stara się zapewnić pacjentom, jak najlepsze warunki pobytu oraz dąży do tego, by spełniać coraz wyższe standardy, jakie są wymagane przy tego rodzaju działalności, dlatego też każde wsparcie finansowe jest niezmiernie potrzebne oraz doceniane.
  29 stycznia 2014 roku odbyła się XXXIX sesja Rady Miejskiej w Nowej Dębie. Podczas sesji podjęto m.in. uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowej dla SPZ ZOZ w Nowej Dębie na zakupy inwestycyjne w kwocie 120 000 zł.


  więcej