Aktualności

 • Nowy cyfrowy aparat RTG 24.01.2018

  Nowy cyfrowy aparat RTG

   W grudniu 2017r. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Zdrowotnych w Nowej Dębie zakupił nowy aparat „RTG z Przenośnym  Detektorem Cyfrowym”. Jest to najnowocześniejszy cyfrowy sprzęt RTG. Mamy nadzieję, że nowy aparat, poprawi jakość świadczonych usług i będzie długo służył pacjentom  z okolic Nowej Dęby.

  więcej
 • Tydzień Walki z rakiem Szyjki Macicy 24.01.2018

  Ostatni Tydzień Stycznia –

  Tydzień Walki z rakiem Szyjki macicy

   Szpital Powiatowy w Nowej Dębie od wielu lat prowadzi różnorodne działania prozdrowotne. Jednym z nich jest Populacyjny program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy. Bezpłatne badania cytologiczne można wykonać w Zakładach Opieki Zdrowotnej. Na realizację programu wystarczy zgłosić się osobiście lub umówić telefonicznie dogodny termin wizyty. Skierowanie nie jest potrzebne.
   
  Zapraszamy wszystkie kobiety, które do tej pory jeszcze się nie przebadały. Przypominamy, że rak szyjki macicy jest bardzo podstępny i w pierwszym okresie przebiega bez niepokojących objawów. Jego rozpoznanie jest możliwe tylko dzięki cytologii. Zapraszamy do skorzystania z bezpłatnych badań. Rejestracja tel. 15 846 2651 wew.170.

  więcej
 • Konkurs na Psychologa w SPZZOZ 18.01.2018

  Dyrektor SPZZOZ w Nowej Dębie ogłasza konkurs  na stanowisko:

   PSYCHOLOGA  w Zespole Leczenia Środowiskowego

  PSYCHOLOGA w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym

    Oferty należy składać  w zamkniętych kopertach, opatrzonych napisem „ Konkurs ofert- świadczenia…..”. Do dnia 22.01.2018 r. do godz. 14:00 w Sekretariacie  Dyrekcji SPZZOZ w Nowej Dębie. ul. M.C. Skłodowskiej 1A. .Ofertę przesłaną drogą pocztową uważać się będzie za złożoną w terminie, jeśli wpłynie do  dnia 22. 01.2018r.

  więcej
 • INFORMACJA o Poradnii Zdrowia Psychicznego 10.01.2018

   INFORMACJA

  o pracy Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Leczenia Uzależnień oraz Rejestracji

   

  Uprzejmie informujemy, iż od dnia  16 stycznia 2018rwe wtorki,   aż do odwołania,

  Rejestracja do Poradni Zdrowia Psychicznego i Poradni Leczenia Uzależnień będzie nieczynna. W tym czasie nie będzie przyjmowała również lek. med. Joanna Lubera - Grazda.

  Pozostały harmonogram pracy obu Poradni pozostaje bez zmian.

  Za wszelkie utrudnienia związane z tym faktem z góry przepraszamy.

  więcej
 • Nabór na stanowisko; Inspektor ds. Kadr i Płac 10.01.2018

   Nabór na  stanowisko:

  Inspektor ds. Kadr i Płac

   Dyrektor Samodzielnego Zespołu Zakladów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie ogłasza nabór na Stanowisko: Inspektora ds. Kadr i Płac w SPZZOZ w Nowej Dębie.

  Oferty wraz z dokumentami prosimy składać do sekretariatu SPZZOZ w Nowej Dębie         ul. M.C. Skłodowskiej 1 a w terminie do 18.01.2018r. do godziny 12.00.

  Zapraszamy.


  więcej
 • Poradnia Urologiczna w SPZZOZ w Nowej Dębie 22.12.2017

  Poradnia Urologiczna w SPZZOZ w Nowej Dębie

  Informujemy, iż od 01.01.2018r. w strukturach szpitala będzie działać specjalistyczna Poradnia Urologiczna.

  Zapraszamy do korzystania z usług Poradni Urologicznej. Informacje o rejstracji mozna uzyskac pod numerem telefonu 15 846 26 51 wew. 140.

  więcej
 • Betlejemskie Światełko Pokoju 22.12.2017

  Betlejemskie Światełko Pokoju

  W dniu 20 grudnia 2017 roku Harcerze z Nowej Dęby przekazali uroczyście na ręce Pani Dyrektor Marty Piskór do nowodębskiego szpitala Betlejemskie Światełko Pokoju, które zostało sprowadzone do Polski z Ziemi Świętej. Światełko to przywożą prosto z Betlejem austriaccy skauci  przekazując je wszystkim skautom i harcerzom na całym świecie. Harcerze wyrazili nadzieję, że przekazane szpitalowi Światełko przyniesie pokój, wytchnienie i zdrowie wszystkim pracownikom i pacjentom szpitala. Spotkanie zakończyły odśpiewane kolędy i harcerskie pozdrowienie CZUWAJ.

  więcej
 • Dziecięce kolędowanie w szpitalu. 22.12.2017

  Dziecięce kolędowanie w szpitalu.


  Grupa dzieci z Osiedlowego Klubu Nowa Dęba Tarnobrzeskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pod opieką Pani Aleksandry Bernaszewskiej w dniu 19 grudnia 2017 roku przekazała dla Kaplicy szpitalnej w Oddziale Wewnętrznych SPZZOZ w Nowej Dębie własnoręcznie wykonane dekoracje świąteczne: Szopkę Bożonarodzeniową, Stroik oraz Ozdoby Świąteczne. Dzieci przy okazji wizyty śpiewały kolędy, które rozchodziły się po całym budynku szpitala przy ul. Kościuszki 1c.

  Za przekazane dary serdecznie dziękujemy w imieniu pacjentów i pracowników korzystających ze szpitalnej Kaplicy.

   



  więcej
 • Kiermasz ozdób świątecznych. 22.12.2017

  Kiermasz ozdób świątecznych - zakończony.


  Jak co roku w różnych punktach Szpitala w Nowej Dębie odbywał się Kiermasz Ozdób Choinkowych. Wystawiane na nim ozdoby zostały wykonane przez podopiecznych Dziennego Oddziału Psychiatrycznego, a uzyskane ze sprzedaży środki będą przeznaczone na działalność terapeutyczną Oddziału. Ozdoby cieszyły się dużym zainteresowaniem u osób odwiedzających kiermasz.

  Wszystkim, którzy dokonali ich zakupu serdecznie dziękujemy i zapraszamy na kolejne kiermasze.

  więcej
 • PROJEKT UNIJNY 18.12.2017

    

                         

  Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

  z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

  na lata 2014-2020

  Tytuł projektu: „Dobudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii do budynku nr 1 Szpitala – podniesienie jakości i dostępu do świadczonych usług medycznych SPZZOZ w Nowej Dębie”.

  Całkowita wartość projektu: 7 962 905,38 PLN

  Kwota dofinansowania z ze środków RPO WP: 6 768 469,52 PLN

  Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie

  Cel projektu: zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w regionie, poprzez dobudowanie oraz wyposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii do budynku nr 1 SPZZOZ w Nowej Dębie.

  więcej