Zaznacz stronę

Projekty UE

PROJEKT NR 1

 

PROJEKT NR 2

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu:

„Dobudowa Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii do budynku nr 1 Szpitala – podniesienie jakości i dostępu do świadczonych usług medycznych SPZZOZ w Nowej Dębie”.

Całkowita wartość projektu: 8 280 262,04 PLN

Kwota dofinansowania z ze środków RPO WP: 6 544 608,24 PLN

Beneficjent: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie

Cel projektu: zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych w regionie, poprzez dobudowanie oraz wyposażenie Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii do budynku nr 1 SPZZOZ w Nowej Dębie.

 

 

PROJEKT 3

Projekt “Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów opieki społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” realizowany jest przez SPZZOZ w Nowej Dębie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, umowa z dnia 28.10.2020 r zawarta pomiędzy NFZ – POW w Rzeszowie a SPZZOZ w Nowej Dębie.