Zaznacz stronę

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii jest ważną komórką organizacyjną szpitala. Dział powołany jest w szczególności do wykonywania zadań związanych ze znieczuleniem do operacji, prowadzeniem chorych pooperacyjnych, przeciwdziałaniem i leczeniem powikłań znieczulenia, udzielaniem pomocy w wypadkach zagrożenia najważniejszych dla życia funkcji ustrojowych jak krążenie krwi i oddychanie. Oddział Anestezjologii współpracuje z innymi oddziałami szpitalnymi i pracowniami, uczestnicząc w czynnościach przygotowania chorego do operacji, wyrównywania zaburzeń ogólnoustrojowych towarzyszących chorobie zasadniczej lub będących jej wynikiem, zwalczając ból i różne rodzaje wstrząsu.

Do zadań Oddziału Anestezjologii należy również postępowanie specjalne z chorymi na ostre choroby zakaźne, neurologiczne, internistyczne i inne, u których zachodzi konieczność stosowania:

  • udrożniania dróg oddechowych,
  • wspomaganego lub kontrolowanego oddechu
  • wspomagania układu krążenia,
  • oraz różnego rodzaju czynności resuscytacyjnych

Oddział Anestezjologii wykonując czynności w/w korzysta z pomieszczeń Bloku Operacyjnego, Sali intensywnego nadzoru pooperacyjnego położonej w obrębie Oddziału Chirurgicznego, sal zabiegowych, pokoju socjalnego znajdującego się również w obrębie Oddziału Chirurgicznego a także innych pomieszczeń Szpitala, jeżeli wymaga tego oddzielna sytuacja.

Czasowo obowiązki kierownika Oddziału Anestezjologii pełni Kierownik Bloku Operacyjnego.

Lekarz anestezjolog jest zobowiązany zbadać pacjenta z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, uzyskać jego zgodę na proponowany rodzaj znieczulenia i odpowiednio fizycznie i psychicznie przygotować go do zabiegu. Dział Anestezjologii prowadzi szkolenia z zakresu podstaw znieczulenia, resuscytacji, terapii bólu dla lekarzy, pielęgniarek i innego personelu medycznego szpitala.

Kontakt:
Oddział Anestezjologii
Ul. M.C. Skłodowskiej 1a
39-460 Nowa Dęba
tel. 15 846 26 51 w. 192

Kierownik:


Pielęgniarka Oddziałowa:

mgr Beata Szwedo