Zaznacz stronę

Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że w dniu 17 lutego 2021 roku zmarł

Ś.P.

lek. med. Wojciech Winiarski

specjalista pediatra i lekarz Oddziału Dziecięco -Noworodkowego i Poradni Dziecięcej

Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie.

Pogrążonym w żałobie Żonie, Synowi i Rodzinie  wyrazy głębokiego współczucia

oraz zapewnienia duchowej łączności w ten trudny czas

składa

Dyrekcja i Pracownicy SPZZOZ w Nowej Dębie