Zaznacz stronę
“Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”
Z żalem informujemy o śmierci 
Pani Anny Gurdak
wieloletniej pielęgniarki Szpitala,
która w latach 1962-1997 pracowała jako Pielęgniarka na Oddziale Płucnym.
 Rodzinie pogrążonej w smutku składamy wyrazy głębokiego współczucia
i zapewniamy o modlitewnym wsparciu.
Dyrekcja i pracownicy SPZZOZ w Nowej Dębie