Zaznacz stronę

W niedzielę przypada Światowy Dzień Krwiodawcy. Święto ustanowiła 14 czerwca 2004 roku Światowa Organizacja Zdrowia. Obchodzone jest w rocznicę urodzin austriackiego patologa i immunologa Karla Landsteinera, który w 1901 r. odkrył grupy krwi, za co w 1930 r. otrzymał Nagrodę Nobla. Święto to jest okazją do uhonorowania i złożenia podziękowań honorowym dawcom krwi, którzy dzielą się części siebie ratując zdrowie i życie chorym, dla których przetoczenie krwi lub jej składników bywa jedynym skutecznym lekiem. Celem inicjatywy jest zachęcenie do oddawania krwi oraz zwiększenie świadomości społeczeństwa o potrzebie oddawania krwi regularnie przez cały rok, aby utrzymać odpowiednie zapasy. Zamierzeniem Światowego Dnia Krwiodawcy jest również zaangażowanie władz w opracowywanie skutecznych krajowych programów oddawania krwi i szybkiego reagowania na zapotrzebowanie na krew w sytuacjach awaryjnych, przetaczanie krwi oraz stosowanie preparatów krwiopochodnych corocznie ratuje życie milionom ludzi. Zabiegi te wykonywane są u osób cierpiących na choroby stanowiące zagrożenie dla życia, u ofiar wypadków, matek, u których stwierdzono wystąpienie konfliktu serologicznego oraz przy zabiegach chirurgicznych. W wielu krajach zapotrzebowanie na krew w znacznej mierze przekracza dostępne zasoby, w związku z czym jedyną możliwością pozyskania materiału o odpowiedniej jakości staje się regularne i nieodpłatne oddawanie krwi. Działania w celu pozyskiwania nowych dawców powinny w tym przypadku zmierzać do zwrócenia uwagi na funkcjonowanie służby krwiodawstwa jako służby społecznej oraz ukazanie znaczenia udziału społeczności w zapewnieniu odpowiedniej ilości bezpiecznej i stale dostępnej krwi.

Z okazji Światowego Dnia Krwiodawcy obchodzonego 14 czerwca, pragniemy złożyć wszystkim Dawcom Krwi najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności oraz podziękować za czas, poświęcenie i ofiarność. Jednocześnie mamy nadzieję, że nie zrażeni trudami codziennego życia nadal z uśmiechem na twarzy będziecie kontynuować tą piękną ideę ratowania życia ludzkiego poprzez oddawanie cząstki siebie -własnej krwi.

PS. Więcej informacji na temat krwiodawstwa można znaleźć na stronach internetowych Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.

Sporządziła: BM