Zaznacz stronę

Szanowni Państwo!

Pacjenci i Przyjaciele Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie!

Z radością informujemy, iż w corocznym Plebiscycie Medycznym HIPOKRATES organizowanym przez lokalne gazety w całej Polsce,  a w naszym przypadku przez podkarpackie Nowiny24, i odbywającym się pod patronatem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Ministerstwa Zdrowia, do tego zaszczytnego tytułu w edycji HIPOKRATES 2022 zostali mianowani nasi pracownicy:

  • Beata Moliszewska – lekarz medycyny i Kierownik Oddziału Pediatrycznego w kategorii PEDIATRA ROKU
  • Łukasz Wąsik – lekarz medycyny i Kierownik Oddziału Chirurgii Ogólnej w kategorii CHIRURG ROKU
  • Beata Biało – położna w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w kategorii POŁOŻNA ROKU
  • Paulina Lonczak – położna w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w kategorii POŁOŻNA ROKU
  • Izabela Jadach – położna w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w kategorii POŁOŻNA ROKU
  • Magdalena Stylska – pielęgniarka Izby Przyjęć w kategorii PIELĘGNIARKA ROKU.

Ponadto SPZZOZ w Nowej Dębie został mianowany w Plebiscycie HIPOKRATES 2022 w kategorii SZPITAL ROKU.

Wszystkich Państwa – Pacjentów i Przyjaciół nowodębskiego Szpitala uprzejmie prosimy o wsparcie kandydatur naszych pracowników poprzez swój aktywny udział w głosowaniu na stronie internetowej https://nowiny24.pl wchodząc w zakładkę Hipokrates 2022, wybierając odpowiednią kategorię plebiscytową (pediatra roku, chirurg roku, położna roku, pielęgniarka roku, szpital roku), jeśli potrzeba odpowiedni powiat (Tarnobrzeg i powiat tarnobrzeski), wyszukując naszych pracowników i oddając na nich głos według podanych instrukcji (sms-em lub kliknięciem).

Plebiscyt rozpoczął się w dniu dzisiejszym, a głosowanie będzie trwać co najmniej do 27 września 2022 roku.

Głos na naszych kandydatów można oddawać wielokrotnie co zwiększy ich szanse na końcowy sukces.

Zachęcamy do wzięcia udziału w głosowaniu i prosimy o zachęcenie wszystkich znajomych do udzielenia wsparcia naszym pracownikom oraz Szpitalowi Powiatowemu w Nowej Dębie.