Zaznacz stronę

Pogrążonemu w smutku

Panu

Józefowi Łagodzie

pracownikowi Działu Techniczno-Gospodarczego Szpitala w Nowej Dębie

wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

OJCA

oraz zapewnienia o modlitewnym wsparciu w  tym trudnym czasie

składają

Dyrekcja oraz Pracownicy

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie