Zaznacz stronę

Fundusz Sprawiedliwości

Informacja dotycząca realizacji umowy zawartej pomiędzy SPZZOZ w Nowej Dębie a Ministerstwem  Sprawiedliwości Do dnia 30 czerwca 2020 roku, przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej  Dębie, zostały zrealizowane wszystkie...