Zaznacz stronę

Informacja dotycząca realizacji umowy zawartej pomiędzy SPZZOZ w Nowej Dębie

a Ministerstwem  Sprawiedliwości

Do dnia 30 czerwca 2020 roku, przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej  Dębie, zostały zrealizowane wszystkie zadania  zaplanowane  na podstawie Umowy nr DFS-III.7211.175.2020 podpisanej z Ministerstwem Sprawiedliwości na zakup sprzętu do ograniczenia zakażeń i walki z Covid 19 z dnia 13.05.2020r.

Kwota 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), jaką Szpital otrzymał z Funduszu Sprawiedliwości przeznaczona została na zakup;

  • myjni/dezynfektora do mycia drobnego sprzętu medycznego służącego obsłudze pacjentów,
  • lamp bakteriobójczych służących do naświetlania powierzchni i powietrza w pomieszczeniach  szpitalnych  celem dezynfekcji powietrza,
  • koncentratorów tlenu służących zwiększeniu zawartości tlenu w wydychanym powietrzu przez pacjentów  z niewydolnością oddechową,
  • urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń i ambulansów medycznych metoda zamgławiania.

„Zakup współfinansowano ze środków Funduszu  Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.

„Zakup współfinansowano ze środków Funduszu  Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”

www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl

 

 

Komunikat dotyczący umowy zawartej pomiędzy SPZZOZ w Nowej Dębie 

a  Ministerstwem  Sprawiedliwości

Dnia 13 maja 2020 roku Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej  Dębie, podpisał Umowę nr DFS-III.7211.175.2020 z Ministerstwem Sprawiedliwości na zakup sprzętu do ograniczenia zakażeń i walki z Covid19.

Na zakup sprzętu: dezynfektora, lamp bakteriobójczych, koncentratora tlenu oraz urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń i ambulansów, wydatkowana będzie kwota w wysokości 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), którą nowodębska lecznica otrzyma ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Termin realizacji zadania to 30 czerwiec 2020 roku.

„Zakup współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”