Zaznacz stronę

W związku z sytuacją epidemiologiczną występującą na terenie całej Polski, a zwłaszcza na terenie miasta i gminy Nowa Dęba, powiatu tarnobrzeskiego i okolic, które pozostają w rejonie działania i opieki medycznej Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie, Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie zwraca się z  poniższą prośbą o wsparcie do wszystkich instytucji i ludzi dobrej woli.

Szanowni Państwo!

Szpital Powiatowy w Nowej Dębie od początku swego istnienia,  a w obecnej sytuacji epidemiologicznej w sposób szczególny, pozostaje w nieustającej gotowości świadczenia profesjonalnych usług medycznych dla pacjentów Miasta i Gminy Nowa Dęba, Powiatu Tarnobrzeskiego i okolic. Ze względu na ogromne niedofinansowanie placówek zdrowia,  w tym i szpitali, brakuje nam funduszy na zakup koniecznych i podstawowych środków ochrony indywidualnej dla personelu i pacjentów, takich jak: maseczki, kombinezony, płyny dezynfekcyjne, leki, testy oraz na zakup sprzętu medycznego.

Pomimo tego, iż nie jesteśmy szpitalem dedykowanym dla pacjentów z koronawirusem i nie otrzymujemy z tego tytułu dodatkowych środków finansowych, to w obecnej chwili w naszym Szpitalu przyjmowani i hospitalizowani są pacjenci z koronawirusem. Pacjenci ci są diagnozowani w naszym szpitalu, a następnie przekazywani do oddziałów zakaźnych. Niekiedy skutkuje to kolejnymi czasowymi wstrzymaniami przyjęć na poszczególne oddziały. Mimo trudności staramy się pomagać wszystkim pacjentom bez względu na przyczynę ich hospitalizacji. COVID jest nieprzewidywalny, nie uznaje czasu, nie uznaje wieku pacjentów. Do naszego oddziału pediatrycznego trafiają przecież kilkumiesięczne niemowlęta, które tak jak człowiek dorosły wymagają pomocy.

Praca personelu jest bardzo trudna, a pacjenci, którzy są przyjmowani do naszego Szpitala, wymagają bardzo wysokiego poziomu usług medycznych i zachowania reżimu sanitarnego.

Dlatego w tej trudnej sytuacji, w której obecnie się znaleźliśmy, po raz kolejny prosimy wszystkich ludzi i instytucje dobrej woli o każde możliwe

wsparcie finansowe

aby wtedy, kiedy to będzie konieczne, można dalej pomagać pacjentom.

Wpłata choćby symbolicznej kwoty, może przyczynić się do uratowania życia i zdrowia  komuś z naszego sąsiedztwa i z naszej  lokalnej społeczności.

Konto do zbiórki:

PEKAO S.A. O/Tarnobrzeg 07 1240 2744 1111 0000 3990 9648

Z dopiskiem “Darowizna dla szpitala”.

Z wyrazami szacunku!

Wiesława Barzycka – p.o. Dyrektor SPZ ZOZ w Nowej Dębie

 

LISTA NIEZBĘDNYCH RZECZY

 • KOMBINEZONY OCHRONNE
 • MASECZKI JEDNORAZOWE
 • FARTUCHY FIZELINOWE
 • FARTUCHY JEDNORAZOWE
 • RĘKAWICE NITRYLOWE, LATEKSOWE rozmiary S,M,L,XL
 • CZEPKI DAMSKIE FIZELINOWE
 • CZEPKI MĘSKIE FIZELINOWE
 • OCHRANIACZE NA BUTY
 • FARTUCHY JEDNORAZOWEGO UŻYTKU WZMOCNIONE
 • ŚRODEK DO DEZYNFEKCJI RĄK
 • MYDŁO DO MYCIA RĄK
 • CHUSTECZKI DO DEZYNFEKCJI POWIERZCHNI
 • PŁYNY DO DEZYNFEKCJI RĄK I POMIESZCZEŃ
 • MASKI FFP3 LUB FFP2 LUB N92
 • LEKI
 • TESTY NA OBECNOŚĆ KORONAWIRUSA
 • SPRZĘT MEDYCZNY

W PRZYPADKU DAROWIZNY RZECZOWEJ PROSIMY O KONTAKT  tel. 15 846-26 51 wew. 120

 

 

 

Szanowni Państwo!

Z myślą o przyszłości, oraz wychodząc na przeciw wyzwaniom, które po trwającej pandemii przyniesie powrót do normalnego funkcjonowania szpitala, dziękując jednocześnie za dotychczasową, ale mającą charakter bieżącego wsparcia pomoc, zwracamy się po raz kolejny do wszystkich ludzi dobrej woli z apelem o wsparcie finansowe inicjatywy zakupu następującego sprzętu:

 • Sterylizator parowy model AS669 WPA

Sterylizator parowy model AS669 WPA to sprzęt, który  przeznaczony będzie do sterylizacji parą wodną narzędzi chirurgicznych, bielizny operacyjnej, materiałów opatrunkowych, wyrobów gumowych, naczyń metalowych i z tworzyw sztucznych oraz szkła. Posiadanie takiego sterylizatora ma także pierwszorzędne, strategiczne i długofalowe znaczenie, bowiem zapewnia bezpieczeństwo sanitarno-epidemiologiczne w bezpośredniej strefie działań podejmowanych przy pacjencie. Średni koszt takiego urządzenia oscyluje w granicach 205 tysięcy złotych.

Będziemy ogromnie wdzięczni, gdyby zechcieli Państwo jeszcze raz, w tym trudnym  czasie światowej pandemii, obejmującej także Polskę i naszą społeczność lokalną, której medycznym zabezpieczeniem zajmuje się Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie, zdobyć się na wysiłek i wesprzeć Szpital Powiatowy w Nowej Dębie.

Ufamy, że wspólnie uda się nam zgromadzić środki finansowe na to urządzenie, które zapewniać będzie długofalowe, planowane  i systematyczne bezpieczeństwo pacjentom, rodzinom pacjentów oraz pracownikom szpitala.

Wszelkie, nawet najdrobniejsze wpłaty, prosimy kierować na konto Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie

BANK PEKAO SA O/TARNOBRZEG:  07 1240 2744 1111 0000 3990 9648

z tytułem wpłaty: Darowizna na sprzęt do odkażania.

 

As66 D 2

Sterylizator parowy model AS669 WPA