Zaznacz stronę

Szanowni Państwo!

Szpital Powiatowy w Nowej Dębie od początku swego istnienia, w każdej z możliwych sytuacji, także we wciąż aktualnych zagrożeniach epidemiologicznych, w sposób szczególny pozostaje w nieustającej gotowości świadczenia profesjonalnych usług medycznych dla pacjentów Miasta i Gminy Nowa Dęba, Powiatu Tarnobrzeskiego i okolic.

Ze względu na notowane od bardzo wielu lat niedofinansowanie placówek ochrony zdrowia, w tym i szpitali, coraz częściej nie wystarcza nam funduszy na zakup koniecznych i podstawowych środków ochrony indywidualnej dla personelu i pacjentów, na zakup leków i testów diagnostycznych oraz na zakup sprzętu medycznego.

Będąc szpitalem powiatowym lokowanym w I kategorii szpitali sieciowych, szpitalem najbliższym lokalnej społeczności, staramy się przyjmować, diagnozować i leczyć naszych pacjentów na najwyższym poziomie i ze szczególną o nich starannością. Dysponujemy ku temu odpowiednią kadrą medyczną, bazą lokalowo-oddziałową i diagnostyczną, które wykorzystujemy dla pacjentów wszystkich grup wiekowych, od noworodków po osoby starsze, wymagające stałej opieki leczniczo-pielęgnacyjnej.

Praca personelu szpitala jest bardzo trudna i odpowiedzialna, a pacjenci, którzy są przyjmowani do naszego Szpitala, wymagają bardzo wysokiego poziomu usług medycznych i zachowania reżimu sanitarnego. I pomimo, iż nie jesteśmy szpitalem wyższej, specjalistycznej kategorii, przez co nie otrzymujemy z tego tytułu dodatkowych środków finansowych, to w naszym Szpitalu staramy się opiekować, leczyć i diagnozować pacjentów  na najwyższym poziomie.

Do tego jednak potrzeba doskonałego sprzętu i aparatury medycznej, które możemy uzyskać przy wsparciu wszystkich ludzi i instytucji dobrej woli.

Dlatego prosimy w tym zakresie o Państwa każde możliwe WSPARCIE FINANSOWE.

Wpłata choćby symbolicznej kwoty, może przyczynić się do uratowania życia i zdrowia  komuś z naszego sąsiedztwa i z naszej  lokalnej społeczności.

 

Konto do zbiórki:

Nr konta Bank Gospodarstwa Krajowego: 89 1130 1105 0005 2104 0420 0003

Z dopiskiem “Darowizna dla szpitala”.

Z wyrazami szacunku!

Wiesława Barzycka – p.o. Dyrektor SPZ ZOZ w Nowej Dębie

 

W PRZYPADKU DAROWIZNY RZECZOWEJ PROSIMY O KONTAKT  tel. 15 846-26 51 wew. 120