Zaznacz stronę

Z okazji

Ogólnopolskiego Dnia Opiekuna Medycznego

wszystkim opiekunom pracującym w SPZ ZOZ w Nowej Dębie

składamy najlepsze i najserdeczniejsze życzenia!

Życzymy Wam nieustającej pogody ducha,

sukcesów zawodowych i satysfakcji z wykonywanej pracy,

a także szczęścia w życiu osobistym.

Jednocześnie dziękujemy za Wasz trud i wysiłek

wkładany na rzecz potrzebujących opieki  pacjentów.

Z wyrazami szacunku!

Dyrekcja i Pracownicy

Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie

 

Ogólnopolski Dzień Opiekuna Medycznego

Każdego roku, 14 maja, obchodzimy wyjątkowe święto – Ogólnopolski Dzień Opiekuna Medycznego, który został ustanowiony w 2007 roku, z inicjatywy Ministerstwa Zdrowia, w celu uhonorowania trudu i wysiłku, jaki opiekunowie medyczni na co dzień wkładają w dbanie o zdrowie oraz kondycję swoich pacjentów – zwłaszcza osób starszych, samotnych, wymagających wsparcia, obserwacji oraz ewentualnych interwencji medycznych. Do obowiązków tak wykwalifikowanych osób często zalicza się również opiekę nad pacjentem z nietrzymaniem moczu – zwłaszcza, jeśli chodzi o pacjentów w szpitalach, pacjentów leżących czy tych przebywających w domach opieki. Obecnie coraz częściej polscy opiekunowie wyjeżdżają również za granicę, by tam oferować swoje usługi seniorom i innym potrzebującym osobom.

Kim jest opiekun medyczny?

Opiekun medyczny to osoba, która na co dzień zajmuje się zaspokajaniem szerokiego wachlarza potrzeb pacjentów – od biologicznych i medycznych, aż po społeczne. Należy podkreślić, że opiekun medyczny należy do grona zawodów medycznych, podobnie jak choćby zawód lekarza, farmaceuty, fizjoterapeuty, felczera, pielęgniarki i innych. Podlega również konkretnym regulacjom, zgodnym z zapisami ustawy o niektórych zawodach medycznych.

Opiekun medyczny uzyskuje swój tytuł po zrealizowaniu konkretnej ścieżki kształcenia. Odbywa się ona wyłącznie w szkołach policealnych, stacjonarnie i trwa trzy semestry (taki tryb obowiązuje od 2021 roku – wcześniej kształcenie opiekunów medycznych odbywało się również w ramach tak zwanych Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych). Ścieżka edukacji kończy się egzaminem zawodowym, przeprowadzanym przez jedną z Okręgowych Komisji Egzaminacyjnych. Po pomyślnie zdanym egzaminie, dana osoba otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie opiekuna medycznego.

Kwalifikacje opiekuna medycznego

Osoba opiekuna medycznego łączy w swojej działalności kompetencje wykorzystywane zarówno w systemie ochrony zdrowia, jak i w systemie opieki społecznej. Wśród kwalifikacji opiekuna medycznego można wyróżnić wszelkiego rodzaju wsparcie personelu medycznego, a więc asystowanie pielęgniarkom i lekarzom w wykonywaniu drobnych zabiegów, przygotowywanie, mycie i dezynfekcja narzędzi czy przygotowywanie opatrunków. Oprócz tego opiekun medyczny udziela wsparcia i odpowiada na potrzeby biologiczne pacjenta (karmienie, pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych), medyczne (zmiana opatrunków, kontakt pomiędzy pacjentem a lekarzem, wskazywanie na konieczność poszerzenia diagnostyki i wiele innych), a także społeczne (rozmowa, zwracanie uwagi na potrzeby psychiczne i psychologiczne, kontaktowanie pacjenta z terapeutą lub psychiatrą, dotrzymywanie mu towarzystwa, aktywizacja intelektualna).