Zaznacz stronę

Gastroskopia

Informacje pod numerem telefonu do Rejestracji: 15 846 2651 wew. 277 

Rejestracja czynna w godzinach 10.00 – 13.00

SPZZOZ w Nowej Dębie w swoim zakresie wykonuje badania endoskopowe przewodu pokarmowego tj:

  • Gastroskopię diagnostyczną
  • Gastroskopię diagnostyczną z biopsją (uwzględnia 1 badanie hist-pat)
  • Gastroskopię diagnostyczną z biopsją (uwzględnia 2 lub więcej badań hist-pat)

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja na badania. W wyjątkowych wypadkach wykonywane są badania bez wcześniejszej rejestracji.

Skierowanie na badanie powinno zawierać: pieczęć kierującego, nazwisko i imię pacjenta, PESEL, adres zamieszkania, datę zlecenia badania, identyfikator lekarza zlecającego. Pacjenci w chwili rejestracji są informowani o wszystkich czynnościach związanych z prawidłowym przygotowaniem się do badania.

Opisy badań wydawane są w dniu wykonania badania. W przypadku pobierania wycinków podczas badania, wyniki his-pat należy odebrać po trzech tygodniach.

W skład Pracowni wchodzi jedno pomieszczenie – pokój zabiegowy. Pracownia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00-14:35.

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA DO BADANIA GASTROSKOPII w znieczuleniu dożylnym

Dzień przed wykonaniem badania gastroskopii, ostatni posiłek o godzinie 18.00, płyny można przyjmować do godziny 24.00. Rano pacjent pozostaje na czczo.

ZNIECZULENIE Przed wykonaniem  gastroskopii w znieczuleniu dożylnym należy wykonać badania:

każdy pacjent obowiązkowo:

  • EKG, morfologia, elektrolity, a u osób powyżej 50 roku życia poziom glikemii

dodatkowe badania do wykonania:

  • u pacjenta z chorobami układu krążenia – mocznik i kreatynina
  • u pacjenta z chorobami wątroby – bilirubina, wskaźnik protrombinowy
  • u pacjenta z chorobami układu moczowego – mocznik, kreatynina
  • u pacjenta z cukrzycą – mocznik, kreatynina, glikemia
  • u pacjenta z chorobami tarczycy – TSH, FT3, FT4

KONSULTACJA ANESTEZJOLOGICZNA

Minimum 2 dni przed terminem wykonania badań, pacjent zgłasza się na konsultację anestezjologiczną z wynikami badań, która odbywa się w Izbie Przyjęć od poniedziałku do piątku o godzinie 17:00

Zasady przygotowania do badania gastrologicznego (do pobrania)

Kontakt:
Pracownia Endoskopii
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1a
39-460 Nowa Dęba
tel: 15 846 26 51 w. 277