Zaznacz stronę

Gastroskopia

PRACOWNIA ENDOSKOPOWA WZNOWIŁA PRZYJĘCIA z zastosowaniem reżimu sanitarnego.

Informacje pod numerem telefonu do Rejestracji: 15 846 2651 wew. 277 

SPZZOZ w Nowej Dębie w swoim zakresie wykonuje badania endoskopowe przewodu pokarmowego tj:

  • Gastroskopię diagnostyczną
  • Gastroskopię diagnostyczną z biopsją (uwzględnia 1 badanie hist-pat)
  • Gastroskopię diagnostyczną z biopsją (uwzględnia 2 lub więcej badań hist-pat)

Obowiązuje wcześniejsza rejestracja na badania. W wyjątkowych wypadkach wykonywane są badania bez wcześniejszej rejestracji.

Skierowanie na badanie powinno zawierać: pieczęć kierującego, nazwisko i imię pacjenta, PESEL, adres zamieszkania, datę zlecenia badania, identyfikator lekarza zlecającego. Pacjenci w chwili rejestracji są informowani o wszystkich czynnościach związanych z prawidłowym przygotowaniem się do badania.

Opisy badań wydawane są w dniu wykonania badania. W przypadku pobierania wycinków podczas badania, wyniki his-pat należy odebrać po trzech tygodniach.

W skład Pracowni wchodzi jedno pomieszczenie – pokój zabiegowy. Pracownia czynna jest od poniedziałku do piątku w godz. od 7:00-14:35.

Kontakt:
Pracownia Endoskopii
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1a
39-460 Nowa Dęba
tel: 15 846 26 51 w. 277