Zaznacz stronę

Zespół Leczenia Środowiskowego

Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego) – forma terapii dla osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi (schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenia schizoafektywne, organiczne zaburzenia osobowości i nastroju). Podstawową formą kontaktu są wizyty domowe.

Zapewnia świadczenia zdrowotne w środowisku społecznym pacjentom, którzy:

  • zakończyli leczenie w oddziale całodobowym lub dziennym i wymagają dalszych, intensywnych oddziaływań socjoterapeutycznych, farmakologicznych i rehabilitacyjnych
  • z którymi nie udało się uzyskać trwałej efektywnej współpracy w leczeniu w warunkach oddziału szpitalnego lub poradni (chorzy wielokrotnie hospitalizowani)
  • nie utrzymują się w innych formach leczenia

W Zespole zatrudniony jest lekarz psychiatra, psycholog kliniczny, pielęgniarka – specjalista terapii środowiskowej, asystent zdrowienia.

Każdy pacjent przyjęty do Zespołu ma swojego terapeutę, z którym realizuje indywidualny program terapeutyczny.

Terapeuta utrzymuje także kontakt i współpracuje z rodziną, środowiskiem pacjenta, odpowiednimi placówkami medycznymi (szpital, poradnie) oraz innymi instytucjami i  organizacjami społecznymi. Zespół Leczenia Środowiskowego przyczynia się do poprawy ciągłości leczenia i jego efektów. Celem pracy Zespołu jest skrócenie czasu pobytu w oddziale całodobowym, a w niektórych wypadkach uniknięcie hospitalizacji i zapobieganie nawrotom choroby.

Do Zespołu nie są przyjmowani pacjenci, którzy ze względu na swój stan psychiczny lub fizyczny, wymagają leczenia szpitalnego.

Kontakt do  Zespołu Leczenia Środowiskowego: 696 – 949 – 477