Zaznacz stronę

Regulamin odwiedzin

REGULAMIN DLA ODWIEDZAJĄCYCH

 Na podstawie Załącznika Nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego  SPZ ZOZ w Nowej Dębie

 

I. Zasady ogólne

 1. Zalecane godziny odwiedzin we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 10.00 do 21.00.
 2. U jednego pacjenta mogą przebywać nie więcej niż dwie osoby jednocześnie.
 3. Inne godziny odwiedzin lub większa ilość osób odwiedzających za zgodą Kierownika lub lekarza dyżurnego, pielęgniarki, położnej w sposób niezakłócający spokoju innym pacjentom oraz nie utrudniając pracy personelu oddziału.
 4. W czasie trwania wizyt lekarskich, wykonywania zabiegów czy konsultacji osoby odwiedzające muszą opuścić salę chorych.
 5. W przypadkach uzasadnionych względami sanitarno-epidemiologicznymi, porządkowymi oraz ze względu na stan zdrowia pacjentów przebywających na sali, odwiedziny mogą być w różnym zakresie na czas określony ograniczone.
 6. Osoby z infekcjami dróg oddechowych lub jakąkolwiek chorobą zakaźną nie powinny odwiedzać pacjenta w szpitalu.
 7. Dziecko może odwiedzać chorych tylko w towarzystwie osób dorosłych. Pełną odpowiedzialność za pobyt dziecka w Szpitalu ponosi jego opiekun. Nie zaleca się ze względów bezpieczeństwa odwiedzin przez dzieci do lat 12 na salach chorych.
 8. Pacjenci przebywający w izolatkach:
  • Odwiedziny odbywają się za zgodą Kierownika Oddziału
  • Przed wejściem do izolatki odwiedzający musi zgłosić się do pielęgniarki oddziału, która instruuje go o sposobach zabezpieczenia przed zakażeniem.
  • Nie zaleca się, aby dzieci do 12 roku życia odwiedzały pacjenta
 9. Rodzina pacjenta może uczestniczyć samodzielnie i/lub pod nadzorem pielęgniarki oddziału w procesie pielęgnacji pacjenta w zakresie ustalonym przez lekarza i pielęgniarkę. Pielęgniarka oddziału przeprowadza edukację rodziny z odpowiedniego zakresu pielęgnacji.
 10. Informacji o stanie zdrowia udziela pacjentowi lub osobie wskazanej przez niego, Kierownik Oddziału lub lekarz prowadzący codziennie.
 11. Nie udziela się informacji przez telefon.
 12. Cisza nocna w oddziale trwa od 22.00 do 6.00 .

II Obowiązki odwiedzających

 1. Osoba odwiedzająca jest zobowiązana:
  • zachowywać się w sposób kulturalny, nieuciążliwy dla odwiedzanego oraz innych pacjentów i personelu,
  • podporządkować się wskazówkom personelu medycznego,
 2. W Szpitalu obowiązuje zakaz:
  • wprowadzania zwierząt do budynku Szpitala,
  • pozostawiania kwiatów przy łóżku chorego,
  • wnoszenia i spożywania na terenie Szpitala napojów alkoholowych, palenia wyrobów tytoniowych oraz obrotu, posiadania i używania narkotyków, środków odurzających, substancji psychotropowych i innych podobnie działających;
  • obowiązuje zakaz wstępu na teren Szpitala dla osób odwiedzających pozostających pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych podobnych środków.
  • handlu obnośnego i zbiórki pieniędzy,
  • siadania na łóżku chorego,
  • spożywania posiłków na salach chorych.
 3. Personel Szpitala ma prawo nakazać natychmiastowe opuszczenie Szpitala osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu, odurzonych narkotykami albo naruszającym w sposób rażący w/w obowiązki.
 4. Prosimy:
  • spokojne, kulturalne zachowanie oraz zrozumienie dla personelu i jego trudu w staraniach o zdrowie pacjentów,
  • nie wchodzić do pomieszczeń służbowych, gabinetów zabiegowych i sal innych pacjentów,
  • nie spacerować po korytarzu oddziału (trakt komunikacyjny i roznoszenie infekcji),
  • przed opuszczeniem budynku szpitala zdezynfekować ręce. Dozowniki z płynem dezynfekcyjnym znajdują się przy wyjściu ze szpitala.