Zaznacz stronę

Regulamin Organizacyjny

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPZ ZOZ W NOWEJ DĘBIE

Uchwała nr 15/2019 Rady Społecznej SPZZOZ w Nowej Dębie z dnia 30.09.2019 r. w sprawie zaopiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym 

 

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CZĘŚĆ OGÓLNA (tekst jednolity zgodny z Zarządzeniem nr 89/2019 z załącznikami)

Załączniki do Regulaminu Organizacyjnego:

 

Zmiany w Regulaminie Organizacyjnym (w kolejności chronologicznej):

Uchwała nr 29/2019 Rady Społecznej SPZZOZ w Nowej Dębie z dnia 29.11.2019 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym

 

Uchwała nr 2/2020 Rady Społecznej SPZZOZ w Nowej Dębie z dnia 14.01.2020 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym

 

Uchwała nr 10/2020 Rady Społecznej SPZZOZ w Nowej Dębie z dnia 18.06.2020 r. w sprawie zaopiniowania zmian w Regulaminie Organizacyjnym

 

Uchwała nr 6/2021 Rady Społecznej SPZZOZ w Nowej Dębie z dnia 19.04.2021 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym

 

Zarządzenie Nr 65/2021 Dyrektora SPZ ZOZ w Nowej Dębie z dnia 04.10.2021 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym SPZ ZOZ w Nowej Dębie