Zaznacz stronę

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski można składać:

  • bezpośrednio personelowi sprawującemu nad pacjentem opiekę lub jego przełożonym
  • pisemnie na adres: SPZZOZ Nowa Dęba , ul. M. Skłodowskiej – Curie 1a, 39-460 Nowa Dęba
  • elektronicznie na e:mail: sekretariat@zoznowadeba.pl

Księga skarg i wniosków dostępna jest w sekretariacie SPZZOZ Nowa Dęba od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-14:35

Skargi i wnioski można składać także osobiście do:

  • Dyrektora SPZZOZ w Nowej Dębie w każdą środę od godzinach 11:00 – 13:00.
  • Pełnomocnika ds. Pacjenta przy SPZZOZ w Nowej Dębie we  wtorki i piątki w godzinach 13.00-14.35

a także pisemnie do:

  • Zespołu Etyki Szpitala w Nowej Dębie na adres ul. M. Skłodowskiej-Curie 1a, 39-460 Nowa Dęba z dopiskiem „Do Zespołu Etyki”

Zgłoszenia anonimowe nie będą rozpatrywane.