Zaznacz stronę

Administracja

Kierownik Działu Administracyjno-Organizacyjnego:
mgr Urszula Bubrowska
tel.: (15) 846 26 51 wew. 124
e-mail: urszula.bubrowska@zoznowadeba.pl

Z-ca Kierownika Działu Administracyjno-Organizacyjnego:
Maria Krzyszkowska
tel.: (15) 846 26 51 wew. 153
e-mail: kadry@zoznowadeba.pl

p.o. Kierownik Działu Techniczno-Gospodarczego:
mgr Jacek Stefaniak
tel.: (15) 846 26 51 wew. 155
e-mail: tech@zoznowadeba.pl

Pełnomocnik Ds. Praw Pacjenta Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie
mgr Jadwiga Mączka
tel.: (15) 846 26 51 wew. 204

Obsługa Prawna:

Radca Prawny Danuta Nowak

Adwokat Katarzyna Gajewska

Radca Prawny Aneta Woś

tel. 15 846 26 51 wew. 169