Zaznacz stronę

Administracja

Kierownik Działu Administracyjno-Organizacyjnego:

mgr Urszula Bubrowska
tel.: (15) 846 26 51 wew. 124
e-mail: urszula.bubrowska@zoznowadeba.pl

 

Inspektor do spraw zatrudnienia i płac Dział Administracyjno-Organizacyjny:

vacat
tel.: (15) 846 26 51 wew. 153
e-mail: kadry@zoznowadeba.pl

 

Kierownik Działu Techniczno-Gospodarczego:

mgr inż. Marek Czerwiec
tel.: (15) 846 26 51 wew. 155 lub 107
e-mail: tech@zoznowadeba.pl

 

Kierownik Działu Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia

mgr Maria Warchoł

tel.: (15) 846 26 51 wew. 174
e-mail: mwarchol@zoznowadeba.pl

 

Kierownik Działu Higieny i Transportu Wewnętrznego:

mgr Jacek Stefaniak
tel.: (15) 846 26 51 wew. 197
e-mail: kierownik.higiena@zoznowadeba.pl

 

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta SPZ ZOZ w Nowej Dębie

mgr Natalia Prewentowska
w dniach: wtorek 13.00-14.35; piątek 13.30-14.35

 

Obsługa Prawna SPZZOZ:

Radca Prawny mgr Danuta Nowak

Adwokat mgr Katarzyna Gajewska

tel. 15 846 26 51 wew. 169