Zaznacz stronę

Stowarzyszenie

20240131090346822 0001 2

 

1,5% odpisu od podatku

dla

Społecznego Komitetu Pomocy Szpitalowi Powiatowemu w Nowej Dębie

Społeczny Komitet Pomocy Szpitalowi Powiatowemu w Nowej Dębie od ponad 20 lat wspiera działania Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie w pozyskiwaniu środków na zakup sprzętu medycznego. Posiada status Organizacji Pożytku Publicznego. Zwracamy się z do Państwa z prośbą o przekazanie 1,5% odpisu od podatku na rzecz Naszego Stowarzyszenia. Zebrane środki finansowe przeznaczone będą  jak co roku na zakup sprzętu medycznego, co pozwoli na poprawę warunków pobytu pacjentów oraz doposaży stanowiska pracy. Nasze dane: 

SPOŁECZNY KOMITET POMOCY SZPITALOWI POWIATOWEMU W NOWEJ DĘBIE  

KRS: NR 0000038714

 

W 2000 roku powołano Stowarzyszenie o nazwie Społeczny Komitet Pomocy Szpitalowi Powiatowemu w Nowej Dębie, który obecnie uzyskał status organizacji pożytku publicznego. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 24.08.2001 roku pod numerem KRS: 0000038714. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą Stowarzyszenia jest Nowa Dęba.

Celem działalności Komitetu jest szeroko rozumiana pomoc Szpitalowi, który ponad 60 lat służy mieszkańcom Gminy, Powiatu i regionu.

Przedmiotem nieodpłatnej działalności statutowej jest:

  • działalność w ochronie zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, organizowanie wolontariatu, gromadzenie środków w tym zbiórki publiczne i sprzedaż cegiełek na rzecz wyposażenia Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie w sprzęt medyczny oraz rozbudowy i modernizacji tej placówki.

Swoje cele Komitet realizuje przez:

  • współpracę z organami samorządowymi, miejscowymi Zakładami, Firmami oraz wszystkimi ludźmi dobrej woli,
  • organizowanie imprez, uroczystości, szkoleń, konferencji, sympozjów,
  • współpracę z organami administracji publicznej.

Zarząd Stowarzyszenia:
PREZES: Warchoł Anna
Z-ca PREZESA: Flis Władysław
Z-ca PREZESA: Czekalski Józef
SKARBNIK: Świętojańska Barbara
SEKRETARZ:

KOMISJA REWIZYJNA: Tracz Wioletta, Warchoł Maria Katarzyna, Ul Urszula Teresa

KONTO: BS Tarnobrzeg O/Nowa Dęba 88 9434 1083 2003 1314 7271 0001
REGON: 830478489, NIP: 867-19-59-716