Zaznacz stronę

Stowarzyszenie

W 2000 roku powołano Stowarzyszenie o nazwie Społeczny Komitet Pomocy Szpitalowi Powiatowemu w Nowej Dębie, który obecnie uzyskał status organizacji pożytku publicznego. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 24.08.2001 roku pod numerem KRS: 0000038714. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Siedzibą Stowarzyszenia jest Nowa Dęba.

Celem działalności Komitetu jest szeroko rozumiana pomoc Szpitalowi, który ponad 60 lat służy mieszkańcom Gminy, Powiatu i regionu.

Przedmiotem nieodpłatnej działalności statutowej jest:

  • działalność w ochronie zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, organizowanie wolontariatu, gromadzenie środków w tym zbiórki publiczne i sprzedaż cegiełek na rzecz wyposażenia Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie w sprzęt medyczny oraz rozbudowy i modernizacji tej placówki.

Swoje cele Komitet realizuje przez:

  • współpracę z organami samorządowymi, miejscowymi Zakładami, Firmami oraz wszystkimi ludźmi dobrej woli,
  • organizowanie imprez, uroczystości, szkoleń, konferencji, sympozjów,
  • współpracę z organami administracji publicznej.

Zarząd Stowarzyszenia:
PREZES: Warchoł Anna
Z-ca PREZESA: Flis Władysław
Z-ca PREZESA: Czekalski Józef
SKARBNIK: Świętojańska Barbara
SEKRETARZ:

KOMISJA REWIZYJNA: Tracz Wioletta, Warchoł Maria Katarzyna, Ul Urszula Teresa

KONTO: BS Tarnobrzeg O/Nowa Dęba 88 9434 1083 2003 1314 7271 0001
REGON: 830478489, NIP: 867-19-59-716