Zaznacz stronę

Oddział Rehabilitacyjny

ZASADY ODWIEDZIN

ODDZIALE REHABILITACJI:

Sugerowane godziny odwiedzin w oddziale:

8:00-20:00

z zachowaniem reżimu sanitarnego:

  • pacjenta może odwiedzić jedna osoba, która jest zdrowa i nie ma żadnych objawów infekcji, w szczególnych sytuacjach dwie osoby,
  • osoba odwiedzająca jest zobowiązana do założenia maseczki ochronnej, dezynfekcji rąk przed i po odwiedzinach,
  • osoba odwiedzająca nie może przemieszczać się po oddziale, powinna przebywa tylko na sali pacjenta, lub w wyznaczonym miejscu w oddziale
  • zaleca się ograniczenie odwiedzin dzieci do lat 12
  • nie zaleca się odwiedzin pacjentów, którzy mogą stanowić źródło zakażenia

W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów Kierownik Oddziału może podjąć decyzję o ograniczeniu odwiedzin lub ich wstrzymaniu na oddziale.

Oddział Rehabilitacyjny  mieści się w Nowej Dębie przy ul. Rzeszowskiej 8 i jest placówką o profilu rehabilitacji ogólnoustrojowej. Oddział dysponuje 20 łóżkami. Pacjenci przebywają w salach 2-osobowych i 4-osobowych z pełnym węzłem sanitarnym.

Realizacja świadczeń leczniczo – usprawniających odbywa się w strukturach 7–dniowego oddziału stacjonarnego oraz 5–dniowego Ośrodka Rehabilitacji Dziennej. Kontynuację leczenia zapewnia Poradnia Rehabilitacyjna.

Świadczenia Oddziału stacjonarnego skierowane są do pacjentów, którzy nie są w stanie korzystać ze świadczeń ambulatoryjnych i wymagają całodobowej opieki medycznej. W zależności od rodzaju schorzenia okres leczenia trwa od 3 do 6 tygodni.

Świadczenia Ośrodka Rehabilitacji Dziennej skierowane są do pacjentów, których stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, a jednocześnie nie wymagają stałego nadzoru medycznego. W ośrodku pacjent przebywa od 3 do 5 godzin dziennie.

Zarówno w oddziale jak i ośrodku rehabilitacji dziennej przebywają pacjenci głównie ze schorzeniami narządu ruchu oraz ze schorzeniami ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego. Kwalifikacja pacjentów do leczenia usprawniającego w naszym oddziale odbywa się na podstawie skierowania od lekarza specjalisty (np. rehabilitacji, chirurgii, ortopedii, reumatologii, neurologii) oraz po ocenie stanu zdrowia przez lekarzy oddziału.

Leczenie rehabilitacyjne prowadzone jest w sposób kompleksowy. Uzależnione jest od indywidualnych potrzeb pacjenta. O rodzaju terapii decyduje lekarz we współpracy z zespołem terapeutycznym.

Nad zdrowiem chorych czuwa wykwalifikowany personel medyczny, który stale aktualizuje i wzbogaca swoją wiedzę z zakresu rehabilitacji uczestnicząc w różnego rodzaju kursach i szkoleniach.

Oddział w trakcie pobytu pacjenta w oddziale zapewnia mu pomoc logopedy, psychologa oraz terapeuty zajęciowego. Pacjenci mają również zapewnioną opiekę duszpasterską.

Baza rehabilitacyjna składa się z części kinezyterapeutycznej z salą gimnastyczną, sali ciepłolecznictwa oraz części fizykoterapeutycznej. Wykonujemy również masaż limfatyczny, który szczególnie kierowany jest dla kobiet po mastektomii.

Na oddziale panuje indywidualne podejście do pacjenta, miła i życzliwa atmosfera. Wysoki standard świadczonych w trakcie pobytu usług sprzyja poprawie samodzielności i sprawności ogólnej.

Serdecznie zapraszamy do skorzystania z pełnej oferty oddziału.

Kontakt:
Oddział Rehabilitacyjny SPZZOZ w Nowej Dębie
ul. Rzeszowska 8
39-460 Nowa Dęba
telefony: 15-846-24-95 oraz 15-846-37-91

Kierownik: lek. med. Lech Kruk – specjalista rehabilitacji medycznej/neurolog
Zastępca kierownika: lek. med. Beata Lipska – specjalista rehabilitacji medycznej/chirurg
Pielęgniarka Oddziałowa: Barbara Świętojańska