Zaznacz stronę

Zakład Opiekuńczo Leczniczy

INFORMACJA DLA ODWIEDZAJĄCYCH W ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM

Odwiedziny w ZOL odbywają się:

od PONIEDZIAŁKU do NIEDZIELI

w godzinach od 14.00 do 17.00

oraz dodatkowo od PONIEDZIAŁKU do PIĄTKU

w godzinach od 10.00 do 12.00 

Ze względów bezpieczeństwa epidemiologicznego prosimy o zachowanie następujących zasad:

 • pacjenta może odwiedzić jedna osoba, która jest zdrowa i nie ma żadnych objawów infekcji, w szczególnych sytuacjach dwie osoby,

 • osoba odwiedzająca jest zobowiązana do założenia maseczki ochronnej, dezynfekcji rąk przed i po odwiedzinach,

 • osoba odwiedzająca nie może przemieszczać się po oddziale, powinna przebywa tylko na sali pacjenta, lub w wyznaczonym miejscu w oddziale,

 • nie zaleca się odwiedzin pacjentów, którzy mogą stanowić źródło zakażenia

W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów Kierownik Oddziału może podjąć decyzję o ograniczeniu odwiedzin lub ich wstrzymaniu na oddziale.

 

 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy liczy 35 łóżek. Obiekt w którym mieści się ZOL dostosowany jest do użytku osób niepełnosprawnych (jasne sale, odpowiednie posadzki, sala kąpielowa wyposażona w łóżko kąpielowe, krzesło kąpielowe oraz podnośnik do podnoszenia i przemieszczania chorych), izolatka z węzłem sanitarnym, świetlica, kuchenka, pokój zabiegowy oraz pokój socjalny. Zaletą budynku jest to, że pacjenci bez przeszkód w okresie letnim mogą być wywożeni na wózkach na zewnątrz Zakładu Opiekuńczo Leczniczego.

Celem funkcjonowania jest objęcie całodobową opieką, leczeniem i rehabilitacją pacjentów. Świadczenia medyczne w Zakładzie obejmują:

 • Całodobowe kompleksowe działania pielęgnacyjne
 • Rozpoznanie, leczenie i orzekanie o stanie zdrowia
 • Wykonywanie badań diagnostycznych
 • Udzielanie świadczeń konsultacyjnych
 • Zapewnienie środków farmaceutycznych, materiałów medycznych oraz wyżywienia pacjentom stosownie do ich stanu zdrowia
 • Całodobowa pielęgnacja i rehabilitacja pacjentów
 • Organizowanie pacjentom zajęć kulturalno-rekreacyjnych w formie:

– terapii zajęciowej
– spotkania z udziałem młodzieży licealnej
– organizowanie spotkań pacjentów z księdzem i dziećmi szkoły podstawowej (rozmowy, program muzyczny, skecze)
– organizowanie uroczystej Mszy Św. z udziałem kapelana szpitalnego młodzieży licealnej.

Na przełomie ostatnich lat nastąpił rozwój zawodowy personelu oraz podniesienie kwalifikacji. Zostały ukończone przez pielęgniarki kursy w dziedzinie:
– opieki długoterminowej
– pielęgniarstwa psychiatrycznego
– anestezjologii i intensywnej opieki medycznej.

Głównym celem oddziału jest zapewnienie właściwej opieki, pielęgnacji, rehabilitacji oraz poprawa zdrowia fizycznego psychicznego naszym podopiecznym w miłej i ciepłej atmosferze.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy informuje i przypomina, że pacjent przyjmowany na oddział powinien być zaopatrzony i mieć ze sobą następujące rzeczy:

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy informuje, że w ramach pobytu pacjenta na oddziale zapewnia pacjentowi gwarantowane świadczenia:

 

Wzory dokumentów do pobrania:

Kontakt:
Zakład Opiekuńczo Leczniczy
ul. Rzeszowska 8
39-460 Nowa Dęba

 tel: 15 846 05 02,   15 846 05 03

Lekarze: dr n. med. Roman Zawadzki

lek. med. Lech Kruk

Pielęgniarka Koordynująca – mgr Dorota Milczanowska