Zaznacz stronę

Zakład Opiekuńczo Leczniczy

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy liczy 35 łóżek. Obiekt w którym mieści się ZOL dostosowany jest do użytku osób niepełnosprawnych (jasne sale, odpowiednie posadzki, sala kąpielowa wyposażona w łóżko kąpielowe, krzesło kąpielowe oraz podnośnik do podnoszenia i przemieszczania chorych), izolatka z węzłem sanitarnym, świetlica, kuchenka, pokój zabiegowy oraz pokój socjalny. Zaletą budynku jest to, że pacjenci bez przeszkód w okresie letnim mogą być wywożeni na wózkach na zewnątrz Zakładu Opiekuńczo Leczniczego.

Celem funkcjonowania jest objęcie całodobową opieką, leczeniem i rehabilitacją pacjentów. Świadczenia medyczne w Zakładzie obejmują:

  • Całodobowe kompleksowe działania pielęgnacyjne
  • Rozpoznanie, leczenie i orzekanie o stanie zdrowia
  • Wykonywanie badań diagnostycznych
  • Udzielanie świadczeń konsultacyjnych
  • Zapewnienie środków farmaceutycznych, materiałów medycznych oraz wyżywienia pacjentom stosownie do ich stanu zdrowia
  • Całodobowa pielęgnacja i rehabilitacja pacjentów
  • Organizowanie pacjentom zajęć kulturalno-rekreacyjnych w formie:

– terapii zajęciowej
– spotkania z udziałem młodzieży licealnej
– organizowanie spotkań pacjentów z księdzem i dziećmi szkoły podstawowej (rozmowy, program muzyczny, skecze)
– organizowanie uroczystej Mszy Św. z udziałem kapelana szpitalnego młodzieży licealnej.

Na przełomie ostatnich lat nastąpił rozwój zawodowy personelu oraz podniesienie kwalifikacji. Zostały ukończone przez pielęgniarki kursy w dziedzinie:
– opieki długoterminowej
– pielęgniarstwa psychiatrycznego
– anestezjologii i intensywnej opieki medycznej.

Głównym celem oddziału jest zapewnienie właściwej opieki, pielęgnacji, rehabilitacji oraz poprawa zdrowia fizycznego psychicznego naszym podopiecznym w miłej i ciepłej atmosferze.

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy informuje i przypomina, że pacjent przyjmowany na oddział powinien być zaopatrzony i mieć ze sobą następujące rzeczy:

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy informuje, że w ramach pobytu pacjenta na oddziale zapewnia pacjentowi gwarantowane świadczenia:

 

Wzory dokumentów do pobrania:

Kontakt:
Zakład Opiekuńczo Leczniczy
ul. Rzeszowska 8
39-460 Nowa Dęba

 tel: 15 846 05 02,   15 846 05 03

Lekarze: dr n. med. Roman Zawadzki

lek. med. Lech Kruk

Pielęgniarka Koordynująca – mgr Dorota Milczanowska