Zaznacz stronę

Godziny Pracy Poradni Specjalistycznych

UWAGA! Do Poradni Specjalistycznych przy ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1A i w budynku nr 2 przy ul. Kościuszki, pacjenci będą rejestrowani na indywidualne wizyty do lekarzy, ale istnieje także w dalszym ciągu możliwość korzystania z teleporad.

 

NUMERY TELEFONICZNE REJESTRACJI ZESPOŁU PORADNI SPECJALISTYCZNYCH w SPZZOZ w NOWEJ DĘBIE:

15 846 26 51 wew. 161 oraz wew. 228

GODZINY PRACY PORADNI SPECJALISTYCZNYCH ważny od 01.09.2022

Poradnia Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
Gastroenterologiczna 12.00-14.30 12.00-14.30
Diabetologiczna 10.00-14.00 12.00-16.00 08.00-13.00
Dermatologiczna 15.00-19.00 08.00-14.00
Kardiologiczna            (w 2 i 4 piątek) 08.00-13.00
Neurologiczna 07.00-11.00

14.00-19.00

08.00-12.00 15.35-19.35
Gruźlicy i Chorób Płuc 08.00-09.00 09.30-12.30

14.45-19.45

08.30-11.30 14.35-18.00 10.00-14.30
Neonatologiczna 10.00-14.35 10.30-14.35 10.30-14.35
Laktacyjna 07.30-09.30 07.30-09.30 10.00-12.00 10.00-12.00 07.30-09.30
Reumatologiczna 15.00-19.00 07.00-11.00
Ginekologiczno-Położnicza 10.00-17.00 07.00-11.00

 

 

12.00-14.30 08.00-10.00 (od 20.10.2022) 07.00-11.00

12.00-14.30

 

Chirurgii Ogólnej 10.30-14.30 09.30-10.30 08.00-10.50

15.00-19.00

11.00-13.00

15.30-19.30

Urologiczna 16.00-20.00 16.00-20.00 15.00-19.00
Urazowo-Ortopedyczna 15.00-19.00 15.00-19.00 08.00-17.00
Medycyny Pracy 08.30-10.30 14.00-16.00
Rehabilitacyjna 14.35-17.05 10.45-14.45 12.35-15.35
Zespół Leczenia Środowiskowego  od godziny 07.00 od godziny 07.00 od godziny 07.00 od godziny 07.00 od godziny 07.00
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci 8.00-09.00 7.00-17.00 7.00-13.00 14.30-19.15 8.00-15.00 07.00-14.35

(w drugie soboty miesiąca po wcześniejszej rejestracji)

08.00-14.00

(w trzecie soboty po wcześniejszej rejestracji)

Poradnia Zdrowia Psychicznego 7.00-18.30 7.00-15.00 7.00-18.00 7.00-17.00 7.00-18.00
Poradnia Leczenia Uzależnień 12.00-13.00 15.00-20.00 07.30-18.30 15.00-20.00
Poradnia Domowego Leczenia Tlenem 12.30-13.30 12.30-13.30 09.00-10.00
Poradnia Leczenia Bólu 12.00-14.00


Zespół Poradni Specjalistycznych
 
tworzą niżej wymienione poradnie specjalistyczne oraz gabinety rehabilitacji ambulatoryjnej: 

 • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza, tel.  15-846-26-51 wew. 170
 • Poradnia Chirurgii Ogólnej, tel. 15-846-26-51 wew. 161, 228
 • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, tel. 15-846-26-51 wew. 161, 228
 • Poradnia Reumatologiczna, tel. 15-846-26-51 wew. 161, 228
 • Poradnia Urologiczna, tel.15-846-26-51 wew. 161, 228
 • Poradnia Diabetologiczna, tel. 15-846-26-51 wew. 161, 228
 • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc, tel. 15-846-26-51 wew. 161, 228
 • Poradnia Gastroenterologiczna, tel. 15-846-26-51 wew. 161, 228
 • Poradnia Medycyny Pracy, tel. 15-846-26-51 wew. 199
 • Poradnia Neonatologiczna, tel. 15-846-26-51 wew. 111
 • Poradnia Neurologiczna, tel. 15-846-26-51 wew. 161, 22
 • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc dla Dzieci, tel. 15-846-26-51 wew. 125
 • Poradnia Leczenia Uzależnień, tel. 15-846-26-51 wew. 148
 • Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci, tel. 15 846-05-15 (czynny w godzinach pracy lekarzy psychiatrów), kom. 604 290 009 (czynny: poniedziałek i piątek w godzinach 10.00-12.00; wtorek, środa, czwartek w godzinach 7.00-14.35)

Pielęgniarka Koordynująca Poradni Specjalistycznych: mgr Urszula Bereska,  tel. 15-846-26-51 wew. 199

 

Poradnie Centrum Zdrowia Psychicznego:

 • Poradnia Zdrowia Psychicznego, tel. 15-846-05-14
 • Zespół Leczenia Środowiskowego , tel. 696 949 477

 

Inne:

 • Poradnia Domowego Leczenia Tlenem, tel. 15-846-26-51 wew. 161, 228
 • Poradnia Leczenia Bólu, 15 846 26 51 wew. 161, 228
 • Dział Fizjoterapii z gabinetami fizykoterapii, kinezyterapii, wodolecznictwa, masażu suchego,  tel. 15 846-20-92