Zaznacz stronę

Pozostałe

14 sierpnia 2020 roku wolny od pracy

14 sierpnia 2020 roku wolny od pracy

UWAGA! WAŻNE OGŁOSZENIE! Informujemy, iż zgodnie z Zarządzeniem Nr 115/2019 Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie z dnia 20 listopada 2019 roku w sprawie czasu pracy w sierpniu 2020 roku,  dzień 14 sierpnia 2020 roku...

Szpital z Akredytacją

Szpital z Akredytacją

Szanowni Państwo! W wyniku przeprowadzonej przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie procedury akredytacyjnej, SPZ ZOZ w Nowej Dębie otrzymał Certyfikat Akredytacyjny i został  umieszczony na liście  jednostek akredytowanych. Nasza akredytacja...

Szpital z nowym sprzętem dzięki Funduszowi Sprawiedliwości

Szpital z nowym sprzętem dzięki Funduszowi Sprawiedliwości

Z nieskrywaną satysfakcją Informujemy, iż w wyznaczonym do dnia 30 czerwca 2020 roku czasie, Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie zrealizował wszystkie zadania zaplanowane na podstawie Umowy nr DFS-III.7211.175.2020 podpisanej w dniu...