Zaznacz stronę

Rzecznik

BIURO RZECZNIKA PRAW PACJENTA
ul. Płocka 11/13 
01 – 231 Warszawa 

Ogólnopolska bezpłatna infolinia:

800 – 190 – 590 

czynna codziennie i całodobowo 
www.bpp.gov.pl

 

PEŁNOMOCNIK ds. PRAW PACJENTA przy SPZ ZOZ w Nowej Dębie 

Pani BARBARA ŚWIĘTOJAŃSKA

tel. 15 846 26 51 wew. 127

Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta w sprawach skarg i wniosków pacjentów przyjmuje w budynku Administracji ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1A w Nowej Dębie we  wtorek 13.00-14.35 i  piątek 13.30 – 14.35

Książka skarg i wniosków znajduje się w sekretariacie Dyrekcji SPZ ZOZ w Nowej Dębie przy ul. ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1A i jest dostępna od poniedziałku do piątku w godz. 07.00 – 14.35

Informujemy, że Pełnomocnik ds. Praw Pacjenta współpracuje z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie.

 

RZECZNIK PRAW PACJENTA SZPITALA PSYCHIATRYCZNEGO  

 Pan Michał Ponikowski

ma swoją siedzibę przy Departamencie do spraw Zdrowia Psychicznego w Biurze Rzecznika Praw Pacjenta w Warszawie ul. Płocka 11/13; 01-231 Warszawa.

Kontakt z Rzecznikiem możliwy bezpośrednio:

tel. 664 083 071

 e-mail: m.ponikowski@rpp.gov.pl 

Przypominamy, że:

  • Pacjent ma prawo do pomocy w ochronie swoich praw i spotkania z Rzecznikiem Praw Pacjenta Centrum Zdrowia Psychicznego
  • Świadczeniodawca informuje o zakresie działania i sposobie kontaktu z Rzecznikiem Praw Pacjenta Centrum Zdrowia Psychicznego

Spotkanie informacyjno-edukacyjne

Rzecznik w dniu przyjęć prowadzi działalność edukacyjno-informacyjną w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny.

Rzecznik w czasie spotkań wyjaśnia pacjentowi, jego rodzinie, przedstawicielowi ustawowemu lub opiekunowi prawnemu lub faktycznemu wątpliwości, w szczególności związanych ze skierowaniem i przyjęciem do szpitala psychiatrycznego, stosowaniem środków przymusu oraz postępowaniem leczniczym.

Administratorem danych osobowych przekazanych Rzecznikowi Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego jest Rzecznik Praw Pacjenta z siedzibą w Warszawie ul. Młynarska 46. dane są przetwarzane w celu rozpatrzenia sprawy i w celach archiwalnych. Podanie danych jest dobrowolne. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich modyfikacji.

INFORMACJA
Zgodnie z art. 10 a i art. 10 b ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego:

Osoba korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny ma prawo do pomocy w ochronie swoich praw. Prawo do pomocy w ochronie praw osoby, o której mowa powyżej, przysługuje również jej przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu. Ochrona praw osób korzystająca ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez szpital psychiatryczny należy do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego.

Do zadań Rzecznika Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego należy w szczególności:
1. pomoc w dochodzeniu praw w sprawach związanych z przyjęciem, leczeniem, warunkami pobytu i wypisaniem ze szpitala psychiatrycznego,
2. wyjaśnianie lub pomoc w wyjaśnianiu ustnych i pisemnych skarg tych osób,
3. współpraca z rodziną, przedstawicielem ustawowym, opiekunem prawnym lub faktycznym pacjentów,
4. inicjowanie prowadzenie działalności edukacyjno- informacyjnej w zakresie praw osób korzystających ze świadczeń udzielanych przez szpital psychiatryczny,

W zakresie realizacji swoich zadań Rzecznik współpracuje z:
1) Rzecznikiem Praw Obywatelskich,
2) Rzecznikiem Praw Dziecka,
3) Konsultantem krajowym i konsultantami wojewódzkimi w dziedzinie psychiatrii.