Zaznacz stronę

Pracownia Serologii i Bank Krwi

PRACOWNIA SEROLOGII I BANK KRWI

p.o. Kierownik Pracowni Serologii: mgr Justyna Słowik 

Lekarz odpowiedzialny za gospodarkę krwią w SPZZOZ w Nowej Dębie: lek. med. Jakub Macech

Kontakt: 15 846 26 51 w. 219

1) Zakres Badań wykonywanych w Pracowni Serologii:
• Określenie grupy krwi ABO i czynnika RhD.
• Przeglądowe badanie na obecność przeciwciał odpornościowych do antygenów krwinek czerwonych.
• Próba zgodności krwi.
• Badanie w kierunku konfliktu serologicznego miedzy matką a płodem i w chorobie hemolitycznej płodu lub noworodka.
• Badanie kwalifikujące do podania immunoglobuliny anty-D w ramach profilaktyki konfliktu serologicznego RhD.
• Badanie grupy krwi w celu trwałej ewidencji.
• Badanie serologiczne w kierunku kiły.

2) Ogólne zadania Banku Krwi:
• Składanie zamówień na krew i jej składniki w RCKiK w Rzeszowie oraz Oddziałach Terenowych.
• Odbiór otrzymanej krwi i jej składników.
• Nadzór nad transportem krwi i jej składników.
• Przechowywanie krwi i jej składników.
• Wydawanie krwi i jej składników do oddziałów szpitalnych.
• Prowadzenie dokumentacji przychodów rozchodów krwi i jej składników.
• Prowadzenie dokumentacji statystycznej gospodarki krwią.

3) Ogólne zadania Pracowni Serologicznej:
• Pobieranie materiału do badań od pacjentów ambulatoryjnych.
• Przyjmowanie próbek krwi do badań z oddziałów szpitalnych.
• Przygotowanie próbek krwi do badań.
• Wykonywanie badań zgodnie z obowiązującymi przepisami.
• Kontrola jakości badań laboratoryjnych.
• Prowadzenie dokumentacji wykonywanych badań.
• Prowadzenie dokumentacji statystycznej.
• Nadzór merytoryczny nad placówką sprawuje Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie.

Bank Krwi i Pracownia Serologii funkcjonuje całodobowo w równoważnym systemie pracy w każdy dzień tygodnia:
I zmiana od godz. 7:00 do godz. 19:00
II zmiana od godz. 19:00 do godz. 7:00

Pacjenci ambulatoryjni przyjmowani są w Pokoju Pobrań Laboratorium Analitycznego od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 9:00.

Kontakt:
Bank Krwi i Pracownia Serologii
ul. Kościuszki 1c
39-460 Nowa Dęba
tel.: (15) 846-26-51 wew. 219