Zaznacz stronę

Certyfikat Akredytacyjny 2020/2023

Szanowni Państwo!
W wyniku przeprowadzonej przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia w Krakowie procedury akredytacyjnej, SPZ ZOZ w Nowej Dębie otrzymał Certyfikat Akredytacyjny i został  umieszczony na liście  jednostek akredytowanych. Nasza akredytacja została przyznana na okres 3 lat tj. do 23.06.2023r.
Akredytacja  jest  procesem, który żyje, ewoluuje i będzie aktualizowany stosownie do okoliczności i potrzeb. Praca w Szpitalu jest bardzo dynamiczna, doświadczyliśmy tego w ostatnich tygodniach.  Wszystkie nasze prace będą służyły podnoszeniu bezpieczeństwa  swojego i pacjentów jak również jakości usług medycznych. Dbajmy o innych, dbajmy o siebie.
Przyznanie Certyfikatu zobowiązuje do podnoszenia jakości usług, które są przez nas udzielane. Przed nami dużo wyzwań, a to wiąże się najpierw z wielkim zaangażowaniem, dopiero później widać efekty.
Wynik akredytacji udowodnił, że można, że mimo że jesteśmy Szpitalem Powiatowym możemy sprostać tak dużym wyzwaniom, jakim jest otrzymanie Certyfikatu Akredytacyjnego.
Wszystkim Państwu, bardzo dziękuję za pracę i zaangażowanie przy pracach związanych z przygotowaniem procesu akredytacji. Bardzo dziękuje osobom bezpośrednio zaangażowanym przy pracach w czasie Wizyty Akredytacyjnej.
W załączeniu skany dokumentów potwierdzających przyznany Certyfikat Akredytacyjny.
Wiesława Barzycka – p.o. dyrektor SPZZOZ w Nowej Dębie