Zaznacz stronę

Laboratoryjna

Szpitalne Laboratorium Analityczne

Materiał do badań analitycznych pobierany i przyjmowany jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 9.00. 

Szpitalne Laboratorium Analityczne w Nowej Dębie jest jednostką SPZZOZ świadczącą usługi dla osób prywatnych, lekarzy rodzinnych i szpitala. Wykonuje badania na wysokim poziomie przy zapewnieniu najwyższej jakości świadczonych usług. Cele te Laboratorium Analityczne osiąga poprzez:
• bardzo dobrze wykształcony personel z wieloletnim stażem i doświadczeniem zawodowym,
• posiadanie wysokiej jakości sprzętu diagnostycznego,
• krótki czas oczekiwania na wyniki badań,
• okresowe przeglądy i serwisowanie sprzętu,
• systemy zapewnienia jakości wg zaleceń norm ISO,
• kontrolę badań wewnątrzlaboratoryjną i udział w kontrolach zewnątrzlaboratoryjnych.

W ofercie laboratorium znajdują się wszystkie badania: okresowe, podstawowe i specjalistyczne z:
• endokrynologii
• markerów nowotworowych
• diagnostyki infekcji
• diagnostyki cukrzycy
• alergologii
• autoimmunologii i reumatologii
• monitorowania stężenia leków
• bakteriologii
• inne.

Wyniki są weryfikowane i zatwierdzane przez diagnostów laboratoryjnych. W razie wątpliwości wyniki te są konsultowane z lekarzem zlecającym. Otrzymane wyniki mają dostarczyć informacji o:
• stanie zdrowia pacjentów.
• wczesnym wykryciu, rozpoznaniu, stopniu zaawansowania i monitorowania choroby.
• efektywności zastosowanego leczenia.
• możliwości wykrycia powikłań i skutków ubocznych.
• kontroli chorych po leczeniu celem wczesnego wykrycia ewentualnego nawrotu choroby.

Nasze laboratorium pełni bardzo ważną rolę w profilaktyce i w leczeniu, a poprzez organizację pracy oszczędza czas i pieniądze pacjentów. Pieniądz wydany na diagnostykę laboratoryjną zwraca się wielokrotnie ponieważ:
• szybkie rozpoznanie choroby skraca czas jej trwania,
• wcześnie postawiona diagnoza przyśpiesza powrót do zdrowia,
• celowana farmakoterapia zmniejsza wydatki na leki.

Dzięki takiemu funkcjonowaniu laboratorium, leczenie pacjenta na pewno jest skuteczniejsze.

WAŻNE!

Informujemy o istniejącej możliwości sprawdzenia swoich wyników badań laboratoryjnych.

Pierwsza z nich to sprawdzenie wyników poprzez indywidualne Internetowe Konto Pacjenta (IKP)

Druga z nich to sprawdzenie wyników poprzez stronę internetową Szpitala po otwarciu zakładki: Wyniki Laboratoryjne ON-LINE znajdującej się w górnym pasku strony.

Zapraszamy do wykorzystania tej formy sprawdzenia swoich wyników.

 

Kontakt:

tel: 15 846 26 51 w. 218

Kierownik Laboratorium Analitycznego:

mgr Barbara Frańczak

Diagnosta Laboratoryjny – specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej i specjalista zdrowia publicznego