Zaznacz stronę

Wspólnota AA

MASZ PROBLEM Z ALKOHOLEM?

CHCESZ PRZESTAĆ PIĆ?

ANONIMOWI ALKOHOLICY MOGĄ POMÓC!

 

Aa 1 2

 

PUNKT INFORMACYJNO-KONTAKTOWY

WSPÓLNOTY ANONIMOWYCH ALKOHOLIKÓW

ul. Dąbrowskiego 5, 35-033 Rzeszów

Można do nas przyjść:

w każdy wtorek  w godzinach 18.00 – 20.00

Terminy mitingów można znaleźć na stronie:

aapodkarpacie.pl

Można do nas zadzwonić:

+48 506 907 988 – pomoc w problemie (codziennie w godz. 18.00 – 20.00)

+48 801 033 424 – ogólnopolska infolinia

Napisz do nas:

pomoc@aapodkarpacie.pl

 

Czym są Anonimowi Alkoholicy

Anonimowi Alkoholicy to dobrowolna światowa wspólnota mężczyzn i kobiet różnych zawodów, którzy spotykają się, aby osiągnąć i utrzymać trzeźwość. Jedynym warunkiem uczestnictwa jest pragnienie zaprzestania picia. nie ma żadnych składek ani opłat za członkostwo we Wspólnocie AA.

Liczba uczestników

Ocenia się, że ponad dwa miliony członków spotykają się w ponad 125 tysiącach grup w 180 krajach. W Polsce istnieje ok. 2600 grup AA.

Kontakty z organizacjami spoza AA

Wspólnota przyjęła “politykę” współpracy, ale bez wiązania się z innymi organizacjami zainteresowanymi problemem alkoholizmu. Nie wydaje się opinii o  sprawach niedotyczących AA.

Z czego się utrzymuje Wspólnota AA

Od lat Anonimowi Alkoholicy przestrzegają i umacniają tradycję, iż utrzymują się samodzielnie i nie szukają ani nie przyjmują datków od osób niebędących członkami Wspólnoty.

Jak Anonimowi Abstynenci utrzymują trzeźwość

Wspólnota AA proponuje zasadę całkowitej abstynencji, która następuje radykalnie, to jest z dnia na dzień. Trzeźwość utrzymuje się poprzez dzielenie się doświadczeniem, siłą i nadzieją, oraz wsparciem na spotkaniach zwanych mityngami, bazując na Programie Dwunastu Kroków służącym zdrowieniu z alkoholizmu.

Dlaczego Anonimowi Alkoholicy są anonimowi

Anonimowość jest duchową podstawą AA – przypomina uczestnikom, aby kierowali się zasadami a nie osobowościami. AA to wspólnota ludzi równych dążących do tego, aby znany był program zdrowienia a nie personalia osób w nich uczestniczących. Anonimowość gwarantuje bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom AA, szczególnie nowoprzybyłym i zapewnia, że ich przynależność nie zostanie ujawniona.

Każdy może uczestniczyć w otwartych mityngach AA

Na mityngach zwykle mówi prowadzący i jeden lub kilku spikerów, którzy dzielą się doświadczeniami na temat swojej choroby oraz własnego zdrowienia we Wspólnocie AA.

Jak powstali Anonimowi Alkoholicy

Ruch powstał w 1935 roku w USA, kiedy to spotkali się makler z Nowego Jorku i lekarz z Akron – “beznadziejni” pijacy, którzy założyli AA, aby pomagać innym cierpiącym na chorobę alkoholową i utrzymać własną trzeźwość. Wspólnota rozpowszechniła się na cały świat.

Czego nie robi Wspólnota AA

  • nie prowadzi spisów członków ani historii ich choroby
  • nie angażuje się w badania ani ich nie sponsoruje
  • nie łączy się z instytucjami ani organizacjami społecznymi, chociaż może współpracować
  • nie tropi i nie usiłuje kontrolować swoich członków
  • nie stawia diagnoz i prognoz medycznych ani psychiatrycznych
  • nie udziela pomocy w odtruwaniu, pielęgnacji czy rekonwalescencji
  • nie bierze udziału w praktykach religijnych
  • nie zapewnia mieszkania, wyżywienia, ubrania i pracy, pieniędzy lub innych dóbr czy usług społecznych
  • nie zapewnia konsultacji domowych ani zawodowych
  • nie daje listów polecających do więzień, sądów, prawników, organizacji społecznych, pracodawców itp.

Jak można znaleźć AA w swoim mieście 

Należy skorzystać ze strony internetowej www.aa.org.pl  lub Punktów Informacyjno-Kontaktowych AA, a pracujący tam wolontariusze odpowiedzą na wszystkie pytania i wskażą najbliższą grupę AA.