Zaznacz stronę

Pracownia Endoskopowa

Rejestracja do Pracowni Endoskopowej

osobista lub  telefoniczna w Pracowni od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 13.00 (telefon: 15 846 26 51 wew. 277)

Odbiór wyników w Pracowni od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-14.00

 

PRACOWNIA ENDOSKOPOWA PRZYJMUJE z zastosowaniem reżimu sanitarnego.

Informacje pod numerem telefonu do Rejestracji: 15 846 2651 wew. 277 

Badania i konsultacje wymagane u pacjentów, u których planowane jest przeprowadzenie krótkich zabiegów (ECU, kolonoskopia itp.):

  • U każdego pacjenta obowiązkowo: elektrolity (Na, K) i morfologia.
  • U pacjentów z grup obciążeniowych dodatkowo:

 

GRUPA OBCIĄŻENIOWA

WYMAGANE BADANIA

mocznik

kreatynina

bilirubina

wskaźnik protrombinowy

glikemia EKG
Pacjenci powyżej 50 lat     TAK TAK
Pacjenci z chorobami układu krążenia TAK   TAK  
Pacjenci z chorobami układu oddechowego     TAK  
Pacjenci z chorobami wątroby   TAK    
Pacjenci z chorobami nerek TAK      
Pacjenci z chorobami układu moczowego TAK      
Pacjenci z cukrzycą TAK   TAK TAK
Pacjenci z chorobami tarczycy TSH + FT3 + FT4

 

Wybierz odpowiednią pracownię: