Zaznacz stronę

Pracownia Endoskopowa

PRACOWNIA ENDOSKOPOWA PRZYJMUJE z zastosowaniem reżimu sanitarnego.

Informacje pod numerem telefonu do Rejestracji: 15 846 2651 wew. 277 

Badania i konsultacje wymagane u pacjentów, u których planowane jest przeprowadzenie krótkich zabiegów (ECU, kolonoskopia itp.):

  • U każdego pacjenta obowiązkowo: elektrolity (Na, K) i morfologia.
  • U pacjentów z grup obciążeniowych dodatkowo:

 

GRUPA OBCIĄŻENIOWA

WYMAGANE BADANIA

mocznik

kreatynina

bilirubina

wskaźnik protrombinowy

glikemiaEKG
Pacjenci powyżej 50 lat  TAKTAK
Pacjenci z chorobami układu krążeniaTAK TAK 
Pacjenci z chorobami układu oddechowego  TAK 
Pacjenci z chorobami wątroby TAK  
Pacjenci z chorobami nerekTAK   
Pacjenci z chorobami układu moczowegoTAK   
Pacjenci z cukrzycąTAK TAKTAK
Pacjenci z chorobami tarczycyTSH + FT3 + FT4

 

Wybierz odpowiednią pracownię: