Zaznacz stronę

Spis telefonów

WYKAZ TELEFONÓW W SPZ ZOZ W NOWEJ DĘBIE

15 846 26 51 do 56 + numer wewnętrzny

NOCNA i ŚWIĄTECZNA OPIEKA MEDYCZNA (POZ)166
Izba Przyjęć (ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1A)135
Pokój Socjalny195
Rejestracja do szpitala142

SZPITALNY TRANSPORT SANITARNY 

Szpitalny Transport Sanitarny100
Pogotowie Ratunkowe Mielec – TELEFONY ALARMOWE112,  999

ODDZIAŁ CHIRURGICZNY

Pielęgniarki110
Lekarze146
Kierownik115
Pacjenci136
Blok Operacyjny143

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY

Dyżurka Położnictwo105
Dyżurka Ginekologia176
Lekarze162
Kierownik151
Sala porodowa101
ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY
Dyżurka lekarzy i pielęgniarek111

ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY

Pielęgniarki103
Lekarze122
Kierownik132
Zabiegowy i Poradnia Pulmonologii Dziecięcej125
ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
Pielęgniarka Koordynująca231
Lekarze232
Gabinet Lekarski                                 233
Lekarz Dyżurny234
Pielęgniarki235
Sala Intensywnego Nadzoru236
Izolatka237
Izolatka Dziecięca238
Gabinety zabiegowe239, 240
Pokój Socjalny241
Kierownik242

CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO

ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY

POKÓJ BADAŃ 149
Pielęgniarki część A189
Pielęgniarki część B182
Pielęgniarki część C201
Koordynator CZP/Oddziałowa185
Lekarze106
Lekarz dyżurny138
Kierownik15 846 05 04
Sekretariat   660 617 578

15 846 05 05

Pracownik socjalny117

882 611 519

PUNKT ZGŁOSZENIOWO-KOORDYNACYJNY 888 289 431
Psycholog137

15 846 05 06

15 846 05 07

CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO

PORADNIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Rejestracja15 846 05 14
Zespół Leczenia Środowiskowego696 949 477

CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO

ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY

Oddział Dzienny Psychiatryczny   

175

ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY 1. PIĘTRO

Pielęgniarki216
Lekarze214
Kierownik224

ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY 2. PIĘTRO

Pielęgniarki213
Lekarze212

15 846 48 41

Pacjenci225
ODDZIAŁ REHABILITACYJNY
Oddział Rehabilitacyjny15 846 24 95

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY

Sekretariat  / Gabinet lekarski15 846 05 02
Zabiegowy / Dyżurka pielęgniarek15 846 05 03
DZIAŁ FIZJOTERAPII
Rejestracja15 846 20 92
Centralna STERYLIZATORNIA
Centralna Sterylizatornia165
Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych123

DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ

Kierownik Działu181

15 846 22 81

Dział Farmacji184
DIAGNOSTYKA OBRAZOWA
Opisownia RTG145
Rejestracja RTG-1191
Pracownia USG186
Pracownia RTG-2220
Tomografia Komputerowa221
PRACOWNIA ENDOSKOPOWA                 277
PRACOWNIA EEG                   15 846 24 95

LABORATORIUM ANALITYCZNE

Laboratorium218
Punkt pobrań229
Kierownik15 846 20 12
Bakteriologia222
Bank Krwi – Pracownia Serologii 219
PORADNIE SPECJALISTYCZNE
Rejestracja161, 228
Urazowo-Ortopedyczna133
Chirurgiczna134
Medycy Pracy199
Ginekologiczno-Położnicza (rejestracja)170
Poradnie – Budynek nr 2  (ul. T. Kościuszki)227
Poradnia Neonatologiczna111
Poradnia Pulmonologii Dziecięcej125
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci15 846 05 15

604 290 009

KUCHNIA SZPITALNA – DZIAŁ ŻYWIENIA
Kuchnia226
ADMINISTRACJA
Sekretariat120
Naczelna Pielęgniarka109
Radca Prawny169
Audytor, Inspektor RODO168
Sprawy Socjalne163
Kapelan Szpitalny536 229 469
Pełnomocnik Praw Pacjenta           127
Dział Ekonomiczno-Finansowy
Główna Księgowa144
Rozliczenia152
Księgowość Materiałowa156
Księgowość Inwentaryzacja171
Rachuba130
Dział Higieny i Transportu Wewnętrznego
Kierownik Działu197
Dział Techniczno-Gospodarczy
Kierownik Działu155
Specjalista do spraw energomechanicznych107
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Zamówienia publiczne / Kierownik174
Zamówienia publiczne / Gospodarka sprzętem medycznym163
Zamówienia publiczne172
Magazyn173
Dział Administracyjno-Organizacyjny
Kierownik Działu A-O124
Kadry153
Kadry – sprawy pracownicze168
Ruch Chorych i Statystyka154
Archiwum i Promocja Zdrowia207
Marketing202
Inspektor ds. BHP    118
Inspektor ds. P. Poż.118
Inspektor ds. obronności200
Informatyk         180, 196
SDI /Informatyk/15 846 22 45