Zaznacz stronę

Spis telefonów

 

WYKAZ TELEFONÓW W SPZ ZOZ W NOWEJ DĘBIE

15 846 26 51 do 56 + numer wewnętrzny

CENTRALA TELEFONICZNA 100
NOCNA i ŚWIĄTECZNA OPIEKA MEDYCZNA (POZ)166
Izba Przyjęć nr 1 (ul. M.C. Skłodowskiej)135
Izba Przyjęć nr 2 (ul. T. Kościuszki)215
Lekarz Izby Przyjęć192
Pokój Socjalny195
Rejestracja do szpitala142

ODDZIAŁ POMOCY DORAŹNEJ

Centrala Telefoniczna100
Pogotowie Ratunkowe Mielec – TELEFONY ALARMOWE112, 999

ODDZIAŁ CHIRURGICZNY

Pielęgniarki110
Lekarze146
Kierownik115
Pacjenci136
Blok Operacyjny143

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY

Dyżurka Położnictwo105
Dyżurka Ginekologia176
Lekarze162
Kierownik151
Sala porodowa101

ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY

Dyżurka lekarzy i pielęgniarek111

ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY

Pielęgniarki103
Lekarze122
Kierownik132
Zabiegowy i Poradnia Pulmonologii Dziecięcej125

ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Pielęgniarka Koordynująca231
Lekarze232
Gabinet Lekarski 233
Lekarz Dyżurny234
Pielęgniarki235
Sala Intensywnego Nadzoru236
Izolatka237
Izolatka Dziecięca238
Gabinety zabiegowe239, 240
Pokój Socjalny241
Kierownik242

CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO

ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY

Izba Przyjęć

134

Pielęgniarki część A189
Pielęgniarki część B182
Pielęgniarki część C201
Koordynator CZP/Oddziałowa185
Lekarze106
Lekarz dyżurny138
Kierownik15 846 05 04
Sekretariat 660 617 578

15 846 05 05

Pracownik socjalny117

882 611 519

PUNKT ZGŁOSZENIOWO-KOORDYNACYJNY 888 289 431
Psycholog137

15 846 05 06

15 846 05 07

CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO

PORADNIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Rejestracja148
Gabinet lekarza Poradni Leczenia Uzależnień119
Gabinet psychologa Poradni Zdrowia Psychicznego116

CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO

ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY

Oddział Dzienny Psychiatryczny

175

ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY 1. PIĘTRO

Izba Przyjęć nr 2 215
Pielęgniarki216
Lekarze214
Kierownik224

ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY 2. PIĘTRO

Pielęgniarki213
Lekarze212

15 846 48 41

Pacjenci225

ODDZIAŁ REHABILITACYJNY

Oddział Rehabilitacyjny15 846 24 95

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY

Sekretariat / Gabinet lekarski15 846 05 02
Zabiegowy / Dyżurka pielęgniarek15 846 05 03

DZIAŁ FIZJOTERAPII

Rejestracja15 846 20 92

STERYLIZATORNIA

Centralna Sterylizatornia165
Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych123

DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ

Kierownik Działu181

15 846 22 81

Dział Farmacji184

DIAGNOSTYKA OBRAZOWA

Opisownia RTG145
Rejestracja RTG-1191
Pracownia USG186
Pracownia RTG-2220
Tomografia Komputerowa221
PRACOWNIA ENDOSKOPOWA 277
PRACOWNIA EEG 15 846 24 95

LABORATORIUM ANALITYCZNE

Laboratorium218
Punkt pobrań229
Kierownik15 846 20 12
Bakteriologia222
Bank Krwi-Pracownia Serologii219

PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Rejestracja161, 228
Urazowo-Ortopedyczna133
Chirurgiczna134
Medycy Pracy199
Ginekologiczno-Położnicza (rejestracja)170
Poradnie – Budynek nr 2 (ul.T.Kościuszki)227
Poradnia Neonatologiczna139

KUCHNIA SZPITALNA

Kuchnia226

ADMINISTRACJA

Sekretariat120
Dyrektor187
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa157
Naczelna Pielęgniarka109
Radca Prawny169
Audytor, Inspektor RODO168
Sprawy Socjalne163
Kapelan Szpitalny536 229 469
Pełnomocnik Praw Pacjenta204
Rzecznik Praw Pacjenta Psychiatrycznego 117

Dział Ekonomiczno-Finansowy

Główna Księgowa144
Rozliczenia152
Księgowość Materiałowa156
Księgowość Inwentaryzacja171
Rachuba130

Dział Higieny i Transportu Wewnętrznego

Kierownik Działu197

Dział Techniczno-Gospodarczy

Kierownik Działu155 lub 107
Specjalista do spraw energomechanicznych107

Dział Zamówień Publicznych

Zamówienia publiczne174
Zamówienia publiczne / Gospodarka sprzętem medycznym163
Zamówienia publiczne172
Magazyn Techniczny i Żywności173

Dział Administracyjno-Organizacyjny

Kierownik Działu A-O124
Kadry153
Kadry – sprawy pracownicze168
Ruch Chorych i Statystyka154
Archiwum i Promocja Zdrowia207
Marketing202
Inspektor ds. BHP i P.Poż.118
Informatyk180, 196
SDI /Informatyk/15 846 22 45

 

TELEFONY AKTUALNE na 20.07.2020 do pobrania