Zaznacz stronę

Spis telefonów

WYKAZ TELEFONÓW W SPZ ZOZ W NOWEJ DĘBIE

15 846 26 51 do 56 + numer wewnętrzny

NOCNA i ŚWIĄTECZNA OPIEKA MEDYCZNA (POZ) 166
Izba Przyjęć (ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1A) 135
Pokój Socjalny 195
Rejestracja do szpitala 142

SZPITALNY TRANSPORT SANITARNY 

Szpitalny Transport Sanitarny 100
Pogotowie Ratunkowe Mielec – TELEFONY ALARMOWE 112,  999

ODDZIAŁ CHIRURGICZNY

Pielęgniarki 110
Lekarze 146
Kierownik 115
Pacjenci 136
Blok Operacyjny 143

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY

Dyżurka Położnictwo 105
Dyżurka Ginekologia 176
Lekarze 162
Kierownik 151
Sala porodowa 101
ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY
Dyżurka lekarzy i pielęgniarek 111

ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY

Pielęgniarki 103
Lekarze 122
Kierownik 132
Zabiegowy i Poradnia Pulmonologii Dziecięcej 125
ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII
Pielęgniarka Koordynująca 231
Lekarze 232
Gabinet Lekarski                                 233
Lekarz Dyżurny 234
Pielęgniarki 235
Sala Intensywnego Nadzoru 236
Izolatka 237
Izolatka Dziecięca 238
Gabinety zabiegowe 239, 240
Pokój Socjalny 241
Kierownik 242

CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO

ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY

POKÓJ BADAŃ  149
Pielęgniarki część A 189
Pielęgniarki część B 182
Pielęgniarki część C 201
Koordynator CZP 183
 Pielęgniarka Oddziałowa 185
Lekarze 106
Lekarz dyżurny 138
Kierownik 15 846 05 04
Sekretariat    660 617 578

15 846 05 05

Pracownik socjalny 117

882 611 519

PUNKT ZGŁOSZENIOWO-KOORDYNACYJNY 888 289 431
Psycholog 137

15 846 05 06

15 846 05 07

CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO

PORADNIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Rejestracja 15 846 05 14
Zespół Leczenia Środowiskowego 696 949 477

CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO

ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY

Oddział Dzienny Psychiatryczny   

175

ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY 1. PIĘTRO

Pielęgniarki 216
Lekarze 214
Kierownik 224

ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY 2. PIĘTRO

Pielęgniarki 213
Lekarze 212

15 846 48 41

Pacjenci 225
ODDZIAŁ REHABILITACYJNY
Oddział Rehabilitacyjny 15 846 24 95

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY

Sekretariat  / Gabinet lekarski 15 846 05 02
Zabiegowy / Dyżurka pielęgniarek 15 846 05 03
DZIAŁ FIZJOTERAPII
Rejestracja 15 846 20 92
Centralna STERYLIZATORNIA
Centralna Sterylizatornia 165
Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych 123

DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ

Kierownik Działu 181

15 846 22 81

Dział Farmacji 184
DIAGNOSTYKA OBRAZOWA
Opisownia RTG 145
Rejestracja RTG-1 191
Pracownia USG 186
Pracownia RTG-2 220
Tomografia Komputerowa 221
PRACOWNIA ENDOSKOPOWA                 277
PRACOWNIA EEG                   15 846 24 95

LABORATORIUM ANALITYCZNE

Laboratorium 218
Punkt pobrań 229
Kierownik 15 846 20 12
Bakteriologia 222
Bank Krwi – Pracownia Serologii  219
PORADNIE SPECJALISTYCZNE
Rejestracja 161, 228
Urazowo-Ortopedyczna 133
Chirurgiczna 134
Medycy Pracy 199
Ginekologiczno-Położnicza (rejestracja) 170
Poradnie – Budynek nr 2  (ul. T. Kościuszki) 227
Poradnia Neonatologiczna 111
Poradnia Pulmonologii Dziecięcej 125
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci 15 846 05 15

604 290 009

KUCHNIA SZPITALNA – DZIAŁ ŻYWIENIA
Kuchnia 226
ADMINISTRACJA
Sekretariat 120
Naczelna Pielęgniarka 109
Radca Prawny 169
Audytor, Inspektor RODO 153
Sprawy Socjalne 163
Kapelan Szpitalny 536 229 469
Pełnomocnik Praw Pacjenta            197
Dział Ekonomiczno-Finansowy
Główna Księgowa 144
Rozliczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia 152
Księgowość Materiałowa 156
Księgowość Inwentaryzacja 171
Rachuba 130
Dział Higieny i Transportu Wewnętrznego
Dział 118
Dział Techniczno-Gospodarczy
Kierownik Działu 155
Specjalista do spraw energomechanicznych 107
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Zamówienia publiczne / Kierownik 174
Zamówienia publiczne / Gospodarka sprzętem medycznym 163
Zamówienia publiczne 172
Magazyn 173
Dział Administracyjno-Organizacyjny
Kierownik Działu A-O 124/154
Kadry 168
Kadry – sprawy pracownicze 168
Ruch Chorych i Statystyka 154
Archiwum i Promocja Zdrowia 207
Marketing 202
Inspektor ds. BHP     118
Inspektor ds. P. Poż. 118
Inspektor ds. obronności 200
Informatyk          180, 196
SDI /Informatyk/ 15 846 22 45