Zaznacz stronę

Spis telefonów

WYKAZ TELEFONÓW W SPZ ZOZ W NOWEJ DĘBIE

15 846 26 51 do 56 + numer wewnętrzny

CENTRALA TELEFONICZNA 100
NOCNA i ŚWIĄTECZNA OPIEKA MEDYCZNA (POZ)166
Izba Przyjęć nr 1 (ul. M.C. Skłodowskiej)135
Izba Przyjęć nr 2 (ul. T. Kościuszki)215
Lekarz Izby Przyjęć139
Pokój Socjalny195
Rejestracja do szpitala142

ODDZIAŁ POMOCY DORAŹNEJ

Centrala Telefoniczna100
Pogotowie Ratunkowe Stacja Mielec112,  999

ODDZIAŁ CHIRURGICZNY

Pielęgniarki110
Lekarze146
Kierownik115
Pacjenci136
Blok Operacyjny143

ODDZIAŁ GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY

Dyżurka Położnictwo105
Dyżurka Ginekologia176
Lekarze162
Kierownik151
Sala porodowa101

ODDZIAŁ NEONATOLOGICZNY

Dyżurka lekarzy i pielęgniarek111

ODDZIAŁ PEDIATRYCZNY

Pielęgniarki103
Lekarze122
Kierownik132
Zabiegowy i Poradnia Pulmonologii Dziecięcej125

ODDZIAŁ ANESTEZJOLOGII I INTENSYWNEJ TERAPII

Pielęgniarka Koordynująca231
Lekarze232
Gabinet Lekarski                                 233
Lekarz Dyżurny234
Pielęgniarki235
Sala Intensywnego Nadzoru236
Izolatka237
Izolatka Dziecięca238
Gabinety zabiegowe239, 240
Pokój Socjalny241
Kierownik242

CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO – ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY

Izba Przyjęć

134

Pielęgniarki część A189
Pielęgniarki część B182
Pielęgniarki część C201
Koordynator CZP/Oddziałowa185
Lekarze106
Lekarz dyżurny138
Kierownik15 846 05 04
Sekretariat   660 617 578

15 846 05 05

Pracownik socjalny117

882 611 519

PUNKT ZGŁOSZENIOWO-KOORDYNACYJNY 888 289 431
Psycholog137

15 846 05 06

15 846 05 07

CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO – PORADNIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO

Rejestracja148
Poradnia Leczenia Uzależnień  (lekarz)119
Poradnia Zdrowia Psychicznego (psycholog)116

CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO – ODDZIAŁ DZIENNY PSYCHIATRYCZNY

Oddział Dzienny Psychiatryczny  

175

ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY 1. PIĘTRO

Izba Przyjęć nr 2215
Pielęgniarki216
Lekarze214
Kierownik224

ODDZIAŁ WEWNĘTRZNY 2. PIĘTRO

Pielęgniarki213
Lekarze212

15 846 48 41

Pacjenci225

ODDZIAŁ REHABILITACYJNY

Oddział Rehabilitacyjny15 846 24 95

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO-LECZNICZY

Sekretariat15 846 05 02
Zabiegowy/pielęgniarki15 846 05 03

DZIAŁ FIZJOTERAPII

Rejestracja15 846 20 92

STERYLIZATORNIA

Centralna Sterylizatornia165
Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych123

DZIAŁ FARMACJI SZPITALNEJ

Kierownik Działu181

15 846 22 81

Dział Farmacji184

DIAGNOSTYKA OBRAZOWA

Opisownia RTG145
Rejestracja RTG-1191
Pracownia USG186
Pracownia RTG-2220
Tomografia Komputerowa221
PRACOWNIA ENDOSKOPOWA  277
PRACOWNIA EEG  15 846 24 95

LABORATORIUM ANALITYCZNE

Laboratorium218
Punkt pobrań229
Kierownik15 846 20 12
Bakteriologia222
Bank Krwi – Pracownia Serologii219

PORADNIE SPECJALISTYCZNE

Rejestracja161, 228
Urazowo-Ortopedyczna134
Chirurgiczna133
Medycy Pracy199
Ginekologiczno-Położnicza (rejestracja)170

15 846 26 21

Poradnie – Budynek nr 2  (ul.T.Kościuszki)223
Poradnia Neonatologiczna139

KUCHNIA SZPITALNA

Kuchnia226

ADMINISTRACJA

Sekretariat120
Dyrektor187
Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa157
Naczelna Pielęgniarka109
Radca Prawny169
Audytor, Inspektor RODO172
Sprawy Socjalne163
Kapelan Szpitalny536 229 469
Pełnomocnik Praw Pacjenta204

Dział Ekonomiczno-Finansowy

Główna Księgowa144
Rozliczenia152
Księgowość Materiałowa156
Księgowość Inwentaryzacja171
Rachuba130

Dział Higieny i Epidemiologii

Kierownik Działu Higieny i Epidemiologii197

Dział Techniczno-Gospodarczy

Kierownik Działu Techniczno-Gospodarczego155
Zamówienia publiczne174
Gospodarka sprzętem medycznym163
Zamówienia – Zaopatrzenie200
Specjalista energomechanicznych107
Magazyn Techniczny i Żywności173

Dział Administracyjno-Organiacyjny

Kierownik Działu A-O124
Kadry153
Kadry168
Ruch Chorych i Statystyka154
Archiwum i Promocja Zdrowia127
Marketing202
Inspektor ds. BHP i P.Poż.118
Informatyk180, 196
SDI /Informatyk/15 846 22 45

 

Telefony szpitala do pobrania