Zaznacz stronę

Statut i Schemat Organizacyjny

DOKUMENTY KONSTYTUUJĄCE SPZZOZ W NOWEJ DĘBIE (kolejność chronologiczna):

 

 

 

 

 

ZMIANY W STATUCIE I SCHEMACIE ORGANIZACYJNYM SPZ ZOZ W NOWEJ DĘBIE z dnia 06.05.2022 roku:

 

ZMIANY W STATUCIE I SCHEMACIE ORGANIZACYJNYM SPZ ZOZ W NOWEJ DĘBIE z dnia 19.09.2022 roku: