Zaznacz stronę

Regulamin wjazdu i parkowania pojazdów

Dyrekcja SPZ ZOZ w Nowej Dębie informuje, że od dnia 6 lipca 2022 roku obowiązuje Regulamin Wjazdu i Parkowania Pojazdów określający zasady korzystania z dróg wewnętrznych i miejsc postojowych będących w zarządzie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie.

Z Zarządzeniem Dyrektora SPZ ZOZ w Nowej Dębie w tej sprawie oraz Regulaminem można zapoznać się otwierając poniższe linki:

Zarządzenie nr 47/2022 Dyrektora SPZ ZOZ w Nowej Dębie w sprawie Regulaminu wjazdu i parkowania pojazdów (do pobrania) 

Regulamin wjazdu i parkowania pojazdów (do pobrania)