Zaznacz stronę

Centrum Zdrowia Psychicznego

WAŻNE!

REZYDENTURA W CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO!

SPZ ZOZ w Nowej Dębie informuje, iż Centrum Zdrowia Psychicznego dysponuje  wolnymi miejscami dla Rezydentów chcących kształcić się w dziedzinie psychiatrii.

Wszystkich chętnych do rezydentury w CZP zapraszamy do kontaktu z Sekretariatem CZP w Nowej Dębie (nr telefonu 660 617 578) lub z Koordynatorem CZP (nr telefonu 15 846 26 51 wew. 185).

ZAPRASZAMY!

Zasady odwiedzin w Oddziale Psychiatrycznym

Odwiedziny w Oddziale Psychiatrycznym odbywają się codziennie w godzinach:

09:00 – 12:00 i 14:00 – 17:00

z zachowaniem reżimu sanitarnego:

 • pacjenta może odwiedzić jedna osoba, która jest zdrowa i nie ma żadnych objawów infekcji

 • osoba odwiedzająca jest zobowiązana do założenia maseczki ochronnej, dezynfekcji rąk przed i po odwiedzinach,

 • osoba odwiedzająca  powinna przebywać w wyznaczonym miejscu w oddziale,

 • zaleca się ograniczenie odwiedzin dzieci do lat 13.

W związku z ograniczoną przepustowością miejsc odwiedzin, konieczne jest wcześniejsze ustalenie terminu wizyty pod nr. tel. 15 846 26 51 wew. 189, od poniedziałku do piątku w godzinach 11.00 – 14.00.

W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów Kierownik Oddziału, w porozumieniu z Dyrekcja i Pielegniarka Epidemiologiczną, może podjąć decyzję o ograniczeniu odwiedzin lub ich wstrzymaniu na oddziale.

 

 

CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO W NOWEJ DĘBIE

Rejestracja Poradni Zdrowia Psychicznego Centrum Zdrowia Psychicznego 15 846 05 14

PUNKT ZGŁOSZENIOWO-KOORDYNACYJNY

poniedziałek – piątek (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)

8.00 – 18.00

Nowa Dęba

 ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1A

 

888289431

pzk@zoznowadeba.pl

 

Kolbuszowa

ul. Tyszkiewiczów 2

 572 357 528  lub 17 223 03 71

pzk-kolbuszowa@anima.rzeszow.pl

 

Szanowni Pacjenci!

Informujemy, iż Centrum Zdrowia Psychicznego w Nowej Dębie oferuje kompleksową pomoc psychiatryczną, psychologiczną i psychoterapeutyczną w ramach świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia dla dorosłej ludności zamieszkałej na obszarze Tarnobrzega i powiatu tarnobrzeskiego, a także powiatu kolbuszowskiego. Zabezpiecza także świadczenia terapeutyczne, niezbędne badania diagnostyczne, leki niezbędne w stanach nagłych oraz działania edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin.

Centrum Zdrowia Psychicznego (CZP) świadczy usługi zdrowotne w  zakresach:

Ambulatoryjnym:

 1. Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny (PZK) w Nowej Dębie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1A, tel. 888 289 431 lub 15 846 05 13, czynny od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem  dni ustawowo  wolnych od pracy, w godz. 8.00-18.00.
 2. Punkt Zgłoszeniowo-Koordynacyjny (PZK) w Kolbuszowej, ul. Tyszkiewiczów 2, tel. 572 357 528 lub 17 223 03 71, czynny od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem  dni ustawowo  wolnych od pracy, w godz. 8.00-18.00.
 3. Poradnia Zdrowia Psychicznego w Nowej Dębie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1A, REJESTRACJA: tel. 15 846 05 14 .
 4. Poradnia Zdrowia Psychicznego w Kolbuszowej, ul. Tyszkiewiczów 2, tel. 572 357 528 lub 17 223 03 71
 5. Zespół Leczenia Środowiskowego w Nowej Dębie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1A, tel. 696 – 949 – 477
 6. Zespół Leczenia Środowiskowego w Kolbuszowej, ul. Tyszkiewiczów 2, tel. 572 357 528 lub 17 223 03 71
 7. Przychodnia Specjalistyczna Poradnia Zdrowia Psychicznego w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 1, tel. 15-822-21-11.
 8. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Specjalistyczna Poradnia Zdrowia Psychicznego w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 11, tel. 15 822-61-62.

Dziennym:

 1. Oddział Dzienny Psychiatryczny w Nowej Dębie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1A, tel. 15 846 26 51 wew. 175.
 2. Oddział Dzienny Psychiatryczny w Kolbuszowej, ul. Tyszkiewiczów 2, tel. 17 583 63 31
 3. Oddział Dzienny Psychiatryczny w Tarnobrzegu, ul. Władysława Sikorskiego 2C, tel. 15 846 05 21

Stacjonarnym:

 1. Oddział Psychiatryczny w Nowej Dębie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1A, sekretariat tel. 15-846-05-05; 660 617 578.

 

Ponadto można kontaktować się za pomocą poczty e-mail z:

 • Centrum Zdrowia Psychicznego: czp@zoznowadeba.pl
 • Punktem Zgłoszeniowo-Koordynacyjnym: pzk@zoznowadeba.pl

 

Zapraszamy do korzystania z usług Centrum Zdrowia Psychicznego!

Oddział Psychiatryczny przeznaczony dla chorych powyżej 18 roku życia z wszelkimi zaburzeniami psychicznymi. Oddział posiada akredytację dla prowadzenia podyplomowych staży specjalizacyjnych. Posiadamy także dostęp do wysokospecjalistycznych metod diagnostycznych jak badanie neuroobrazowe CT, badanie elektrofizjologiczne EEG.

Celem oddziaływań terapeutycznych jest:

 • poprawa stanu psychicznego,
 • redukcja objawów i zachowań chorobowych,
 • poprawę współpracy we własnym leczeniu,

W oddziale pracuje zespół terapeutyczny w skład, którego wchodzą lekarze, psycholodzy, psychoterapeuci, pielęgniarki, terapeuci zajęciowi, opiekunowie, pracownicy socjalny, sekretarki, asystenci zdrowienia.  Zespół ten zapewnia serdeczny i życzliwy stosunek do pacjentów oraz wyrozumiałość wobec ich problemów. Oferujemy również profesjonalną pomoc w okresie chorobowym i poszpitalnym. Oddział zapewnia pełną opiekę lekarsko-pielęgniarską, badania laboratoryjne i konsultacje specjalistyczne, diagnostykę psychiatryczną i psychologiczną.

Informujemy, że w strukturze Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1A działa także Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego), a także Oddział Dzienny Psychiatryczny. Pacjenci do Oddziału Dziennego przyjmowani są na podstawie skierowania od lekarza psychiatry lub lekarza pierwszego kontaktu. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem tel. 15-846-26-51 wew. 175.

Przy Oddziałach funkcjonuje Poradnia Zdrowia Psychicznego, Poradnia Leczenia Uzależnień oraz Zespół Leczenia Środowiskowego.

Kontakt do Poradni 15 846 05 14 

Kontakt:
Oddział Psychiatryczny
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1A
39-460 Nowa Dęba
sekretariat  tel. (15) 846 05 05,  kom. 660 617 578

Oddział Dzienny Psychiatryczny
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1A
39-460 Nowa Dęba
tel. (15) 846 26 51 wew. 175

Kierownik Centrum Zdrowia Psychicznego : dr n. med. Marek Gronkowski

Koordynator Centrum Zdrowia Psychicznego : mgr Dorota Bielecka, tel.15 846 26 51 wew.185
Pielęgniarka Koordynująca : mgr Agnieszka Maciąg

Oddział Dzienny Psychiatryczny

Oddział Dzienny Psychiatryczny przeznaczony jest do kompleksowego diagnozowania, leczenia, terapii i rehabilitacji osób z zaburzeniami psychiatrycznymi wymagającymi fachowej pomocy wykraczającej poza możliwości Poradni Zdrowia Psychicznego, ale nie potrzebujących całodobowej opieki szpitalnej. Zajęcia w Oddziale Dziennym odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 14:30, a następnie pacjenci wracają do swojego środowiska, domu, rodziny. Pobyt w Oddziale Dziennym ma służyć poprawie stanu psychicznego Pacjenta, redukcji objawów chorobowych, a także aktywizacji i pomocy w podjęciu aktywności społecznej oraz zawodowej.

Pacjentom w trakcie pobytu w Oddziale oferujemy:

 • psychoterapię indywidualną i grupową,
 • specjalistyczną opiekę lekarska, porady lekarza psychiatry,
 • opiekę pielęgniarską,
 • treningi poznawcze – ćwiczenia pamięciowe i na spostrzegawczość, usprawniające percepcję,
 • treningi umiejętności społecznych,
 • treningi asertywności i komunikacji,
 • treningi inteligencji emocjonalnej,
 • zajęcia psychoedukacyjne,
 • terapię zajęciową,
 • arteterapię – zajęcia plastyczne, rękodzieło itp.,
 • ludoterapię – zajęcia wykorzystujące gry i zabawy,
 • biblioterapię – zajęcia grupowe z książką,
 • zajęcia relaksacyjne połączone z muzykoterapią,
 • treningi kulinarne,
 • zajęcia sportowe dostosowane do wieku i sprawności ruchowej pacjenta,
 • spacery, wycieczki i zajęcia w terenie.

Swoją opieką obejmuje również rodziny Pacjentów proponując im spotkania edukacyjno-konsultacyjne i sesje psychoterapii rodzinnej.

Oddział Dzienny Psychiatryczny
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1A
39-460 Nowa Dęba

Numery telefonów :

 • Sekretariat Oddziału Psychiatrycznego – tel. 15 846 05 05, kom. 660 617 578
 • Kordynator CZP/Pielęgniarka Oddziałowa – tel. 15 846 26 51 wew. 185
 • Pokój Badań  – tel. 15 846 26 51 wew. 149
 • Psycholog oddziału Psychiatrycznego – tel. 15 846 26 51 wew. 137
 • Pracownik socjalny – tel. 15 846 26 51 wew.117 lub kom. 882 611 519
 • Gabinet lekarza dyżurnego – tel. 15 846 26 51 wew. 138
 • Gabinet lekarski – tel. 15 846 26 51 wew. 106
 • Dyżurka pielęgniarska odcinek A – tel. 15 846 26 51 wew. 189
 • Dyżurka pielęgniarska odcinek B – tel. 15 846 26 51 wew. 182
 • Dyżurka pielęgniarska odcinek C – tel. 15 846 26 51 wew. 201
 • Dyżurka Oddziału Dziennego Psychiatrycznego –tel. 15 846 26 51 wew. 175

Zespół Leczenia Środowiskowego

Zespół Leczenia Środowiskowego (domowego) – to forma terapii dla osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi (schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenia schizoafektywne, organiczne zaburzenia osobowości i nastroju). Podstawową formą kontaktu są wizyty domowe.

Zapewnia świadczenia zdrowotne w środowisku społecznym pacjentom, którzy:

 • zakończyli leczenie w oddziale całodobowym lub dziennym i wymagają dalszych, intensywnych oddziaływań socjoterapeutycznych, farmakologicznych i rehabilitacyjnych
 • z którymi nie udało się uzyskać trwałej efektywnej współpracy w leczeniu w warunkach oddziału szpitalnego lub poradni (chorzy wielokrotnie hospitalizowani)
 • nie utrzymują się w innych formach leczenia

W Zespole zatrudnieni są lekarze psychiatrzy, psychologowie kliniczni, pielęgniarka – specjalista terapii środowiskowej, terapeuta środowiskowy, a także asystenci zdrowienia.

Terapeuta utrzymuje także kontakt i współpracuje z rodziną, środowiskiem pacjenta, odpowiednimi placówkami medycznymi (szpital, poradnie) oraz innymi instytucjami i  organizacjami społecznymi. Zespół Leczenia Środowiskowego przyczynia się do poprawy ciągłości leczenia i jego efektów.

Do Zespołu nie są przyjmowani pacjenci, którzy ze względu na swój stan psychiczny lub fizyczny, wymagają leczenia szpitalnego.

Kontakt do  Zespołu Leczenia Środowiskowego:  696 – 949 – 477

 

REGULAMIN WEWNĄTRZODDZIAŁOWY – Oddział Psychiatryczny

 1. Pacjenci nie mogą posiadać przy sobie żadnych leków, ostrych przedmiotów, sznurowadeł, pasków.
 1. Personel ma prawo do kontroli rzeczy osobistych pacjentów podczas przyjęcia do oddziału oraz w nagłych przypadkach tj. przed zastosowaniem przymusu bezpośredniego polegającego na unieruchomieniu lub izolacji, lub, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że pacjent posiada niebezpieczne przedmioty, które mogą zagrażać jego życiu lub zdrowiu albo zdrowiu innych osób. W każdym takim przypadku pacjent jest informowany o możliwości kontroli i poproszony o wydanie niebezpiecznych przedmiotów. Fakt ten odnotowany jest w dokumentacji medycznej pacjenta.
 1. Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.00 do 6.00.
 2. W czasie ciszy nocnej obowiązuje zakaz kąpieli, parzenia i picia kawy/herbaty, oglądania telewizji, przebywania na świetlicy i palarni, spacerowania po korytarzu.
 1. Parzenie kawy/herbaty odbywa się w ściśle określonych godzinach ( zał. nr 1)
 2. Ładowanie telefonów komórkowych odbywa się w poniedziałek, wtorek, środa, piątek i sobota o godzinie 8.00 i 16.00 ,odbiór naładowanych telefonów o godz. 11.00 i 19.00, w czwartki ładowanie o godz. 8.00- odbiór o godz. 11.00. Ładowanie telefonów odbywa się pod nadzorem terapeuty zajęciowego w sali terapii zajęciowej.
 1. Pacjenci mają obowiązek przygotować się do wizyty lekarskiej do godz. 8 -ej (toaleta poranna, ścielenie łóżka).
 1. Pacjenci mają obowiązek utrzymywać porządek w salach (szafkach przyłóżkowych).
 2. Na terenie oddziału obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i innych substancji psychoaktywnych (narkotyki, sterydy, „dopalacze”)
 1. Panowie nie mogą przebywać na salach kobiecych a Panie na salach męskich.
 2. a) Pacjenci mają prawo do odwiedzin osób bliskich, przy czym ze względu na organizację pracy Oddziału preferuje się odwiedziny w godzinach od 12-tej do godz. 20-tej, chyba, że stan zdrowia pacjenta lub przyjęta metoda postępowania leczniczego wobec danego pacjenta okresowo uniemożliwia spotkanie z bliskimi. b) W przypadku zagrożenia epidemiologicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów Dyrektor SPZ ZOZ lub Kierownik oddziału albo lekarz dyżurujący może ograniczyć pacjentom korzystanie z prawa do odwiedzin.
 1. Spotkania pacjentów z odwiedzającymi ich niepełnoletnimi dziećmi odbywają się poza oddziałem, tj. w holu oddziału za zgodą Kierownika lub lekarza dyżurnego. Wejście na oddział dziecka niepełnoletniego następuje tylko i wyłącznie za zgodą i pod opieką jego dorosłego opiekuna.
 1. W oddziale obowiązuje zakaz odwiedzin przez osoby pod wpływem alkoholu.
 2. W oddziale obowiązuje zakaz posiadania laptopów, notebooków, tabletów itp.
 3. Na Oddziale obowiązuje zakaz fotografowania i nagrywania aparatami fotograficznymi i telefonami komórkowymi.
 1. Osoby odwiedzające oraz sprawujące dodatkową opiekę pielęgnacyjną zobowiązane są do podporządkowania się wszelkim poleceniom i wskazówkom personelu szpitalnego. W przypadku naruszenia przez osoby odwiedzające lub sprawujące dodatkową opiekę pielęgnacyjną postanowień niniejszego Regulaminu lub właściwych przepisów prawa lekarz i personel oddziału ma prawo nakazać natychmiastowe opuszczenie oddziału.
 1. Informacji o stanie zdrowia udziela kierownik i lekarz prowadzący w godz. pracy. W sytuacjach wyjątkowych i godzinach popołudniowych informacji udziela lekarz dyżurny.
 1. Nie udziela się informacji o stanie zdrowia i pobycie pacjenta na oddziale przez telefon.
 2. Informacji na temat pielęgnacji chorych udziela Pielęgniarka Oddziałowa, oraz pielęgniarki dyżurne.
 1. Dostarczanie żywności spoza szpitala jest możliwe tylko za zgodą lekarza, pielęgniarki oddziałowej lub pielęgniarki dyżurnej.
 2. Pacjenci w miarę poprawy stanu psychicznego mogą otrzymać przepustkę na opuszczenie oddziału pod opieką za zgodą kierownika. Pacjenci detoksykowani otrzymują przepustkę wyjątkowo z powodu ważnych spraw rodzinnych

 

Rozkład pracy w zakresie pielęgnowania chorych.

6.00-7.00 pomiar temperatury ciała, toaleta ciężko chorych

7.00-7.15 raport pielęgniarski

7.15-9.00 wykonywanie zabiegów diagnostyczno-leczniczych

7.25-8.00 gimnastyka

8.00-9.00 odprawa lekarska

9.00-9.30 śniadanie, karmienie ciężko chorych, podanie leków doustnych

9.30-10.30 wizyta lekarska

10.30-12.30 odebranie i wykonanie zleceń lekarskich

10.30-13.00 terapia zajęciowa

13.00-13.30 obiad, karmienie ciężko chorych, podanie leków doustnych

1400-17.00 wykonywanie zabiegów leczniczo-diagnostycznych

16.00-17.00 terapia zajęciowa

17.00-18.00 kolacja, karmienie ciężko chorych, podanie leków doustnych

18.00-18.30 zabiegi pielęgnacyjno-opiekuńcze

18.00-20.30 terapia zajęciowa

19.00–19.15 raport pielęgniarski

20.00-22.00 zabiegi lecznicze

22.00-6.00 cisza nocna

 

Załącznik nr 1 do REGULAMINU WEWNĄTRZODDZIAŁOWEGO

Parzenie kawy/herbaty odbywa się w godzinach: 7:10, 11:00, 15:30 (ostatnie parzenie kawy),

Parzenie tylko Herbaty: 18:15,  20:00.

Brak możliwości parzenia wody w naczyniach powyżej 0,5 litra.

 

Załącznik nr 2 do REGULAMINU WEWNĄTRZODDZIAŁOWEGO

Na Oddziale Psychiatryczny organizowane są  wyjścia-spacery pod opieką Terapeuty Zajęciowego:

Poniedziałek – Pacjenci Odcinka „A” i „B”

Wtorek – Pacjenci Odcinka „C”

Środa – Pacjenci Odcinka „A” i „B”

Czwartek —————————————-

Piątek – Pacjenci Odcinka „C”

Sobota – Pacjenci Odcinka „A” i „B”

Niedziela —————————————

OSOBY CHĘTNE WPISUJĄ SIĘ DO ZESZYTU WYJŚĆ RANO PRZED GIMNASTYKĄ (LISTĘ ZATWIERDZA KIEROWNIK ODDZIAŁU) WYJŚCIE PO WIZYCIE LEKARSKIEJ”.

Regulamin Centrum Zdrowia Psychicznego – Załącznik Nr 3a Regulaminu Organizacyjnego SPZZOZ w Nowej Dębie (do pobrania)