Zaznacz stronę

Hope – Polska Federacja Szpitali

Hope 5 2

Polska Federacja Szpitali (PFSz) jest ogólnopolską organizacją pracodawców zrzeszająca szpitale niezależnie od ich struktury własnościowej, wielkości czy modelu działania. Została założona w 2011 roku i należy do niej ponad 200 szpitali z obszaru Rzeczypospolitej Polskiej, w tym także lokalne związki szpitali.

Głównym celem Federacji jest poprawa warunków działania i funkcjonowania szpitali.

Polska Federacja Szpitali działa na rzecz lepszego finansowania szpitali, wzrostu znaczenia kadry zarządzającej szpitalami, bezpieczeństwa pacjentów oraz pracowników szpitali, a także na rzecz jakości, dobrych praktyk zarządzania, edukacji oraz dobrego ustawodawstwa.

Polska Federacja Szpitali reprezentuje szpitale na forum krajowym oraz międzynarodowym.

Polska Federacja Szpitali należy bowiem do Europejskiej Federacji Szpitali HOPE, która zrzesza ponad 80% zasobów szpitalnych w Unii Europejskiej.

Szpital Powiatowy w Nowej Dębie jest członkiem Polskiej Federacji Szpitali.

Informacje o Polskiej Federacji Szpitali można uzyskać pod adresem internetowym:    www.pfsz.org