Zaznacz stronę

Ten dzień obchodzony jest w drugą sobotę września, a  ustanowiony został w 2000 roku z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża, jednej z największych organizacji humanitarnych na świecie. Święto to ma na celu uświadomienie, jak ważna jest umiejętność udzielenia pierwszej pomocy, a także promowanie akcji edukacyjnych wśród obywateli. Organizatorzy upatrują szczególną rolę w szkoleniu młodych osób, tak by uwrażliwić ich na potrzebę niesienia pomocy, wykształcić w nich właściwe postawy i nauczyć zasad postępowania w razie wypadków.

Pierwsza pomoc okazuje się niezbędna nie tylko w sytuacjach kryzysowych, takich jak wojny czy katastrofa naturalna, ale również w zwykłym, codziennym życiu. Co roku tysiące ludzi umiera lub doznaje trwałego uszczerbku na zdrowiu na skutek tzw. nagłego zatrzymania krążenia, do którego często dochodzi w miejscach publicznych w obecności osób postronnych. Szybkie udzielenie pomocy (w ciągu 2-3 minut) w takim przypadku znacznie zwiększa szanse na przeżycie (40-60%). Ale pierwsza pomoc to nie tylko ratowanie życia, ale również zdrowia, np. w przypadku złamań, urazów czy drobnych poparzeń. Tymczasem aż 45% Polaków przyznaje się, że nie umiałoby udzielić pierwszej pomocy, będąc na przykład świadkiem wypadku drogowego. Dlatego prowadzone są na szeroką skalę kampanie społeczne, a takie dni jak  Światowy Dzień Pierwszej Pomocy, służą przypominaniu o tych ważnych problemach. Warto tymczasem przypomnieć, że zgodnie z polskim prawem udzielenie pomocy w nagłych wypadkach jest obowiązkiem. Wypadałoby jednak nauczyć się pomagać nie tyle z poczucia obowiązku, co z potrzeby serca.

Pracownicy Oddziału Pomocy Doraźnej z SPZZOZ w Nowej Dębie niejednokrotnie brali udział w pokazach udzielania pierwszej pomocy organizowanych przez różnee instytucje i placówki oświatowe z terenu Nowej Dęby i  powiatu tarnobrzeskiego.  Najbliższy pokaz udzielania pierwszej pomocy odbędzie się w dniu 6 października 2019 roku podczas organizowanej wspólnie z SOK w Nowej Dębie Białej Niedzieli.

Więcej informacji na ten temat przekażemy wkrótce.

Quebec phone lookup