Zaznacz stronę

Honorowe Krwiodawstwo to idea, dzięki której każdy człowiek oddając swoją krew może podzielić się częścią siebie z drugim potrzebującym człowiekiem, ratując bezpośrednio jego zdrowie lub życie. A jak ważne jest honorowe krwiodawstwo wiedzą przede wszystkim wszyscy Ci, którzy na sobie lub swoich bliskich doświadczyli zbawiennego i ozdrowieńczego wpływu otrzymanej krwi, która nie bez powodu nazywana jest najcenniejszym i niepowtarzalnym z leków.

Dlatego wszystkim Krwiodawcom oraz Pracownikom Służby Krwi w dniach Honorowego Krwiodawstwa nalezą się największe słowa uznania i życzeń za ich bezinteresowną i ważną pracę na rzecz ludzi potrzebujących.

Czym jest krew?

Krew, można śmiało powiedzieć, jest to najcenniejsza substancja w organizmie człowieka. Wyjątkowy lek. Odpowiada za wiele funkcji życiowych, bez niej nie jesteśmy w stanie funkcjonować. Krew jest płynem ustrojowym, który za pośrednictwem układu krążenia pełni funkcję transportową oraz zapewnia komunikację pomiędzy poszczególnymi układami organizmu. W kontekście krwiodawstwa krew jest towarem, rzec można honorowo- dochodowym.

Dlaczego warto oddawać krew?

Niedobory krwi i jej składników występują okresowo w ciągu całego roku. Najdłużej jednak utrzymują się w okresie wakacyjnym. W tym okresie krwiodawcy najczęściej przebywają na urlopach, zwiększa się również liczba wypadków w związku z przemieszczaniem się ludzi. Postęp medycyny i możliwość przeprowadzania bardzo skomplikowanych zabiegów (m.in przeszczepów, operacji kardiochirurgicznych) sprawia, że ciągle wzrasta zapotrzebowanie na krew i jej składniki. Wzrost zapotrzebowania na krew, nie zawsze jest współmierny ze wzrostem liczby honorowych dawców i oddawanej przez nich krwi. Zwykle wraz ze zjawiskiem starzenia się społeczeństwa maleje liczba osób zdolnych do oddania krwi. Co więcej, przyjęte ogólnie standardy postępowania z dawcami i zaostrzenie kryteriów ich kwalifikacji, powodują, że niejednokrotnie, pomimo dużej liczby osób zgłaszających się do oddania, tylko niewielka ich część może zostać dawcą.

Człowiek jest jedynym źródłem tego wspaniałego leku.

Honorowe Krwiodawstwo to zarówno wspaniała idea jak i niezastąpiona metoda leczenia. W Polsce oparte jest na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi. Krew pobierana jest tylko od zdrowych osób po spełnieniu odpowiednich warunków. Honorowy dawca przychodząc do punktu krwiodawstwa pomaga w wyzdrowieniu lub bezpośrednio ratuje życie drugiego człowieka. Oddając bezinteresownie krew i jej składniki wspierasz lekarzy w ich codziennej walce o życie pacjentów.

BARDZO WAŻNE JEST OBALANIE MITÓW, KTÓRE ZNIECHĘCAJĄ DO ODDAWANIA KRWI. Przykłady:

 • Oddając krew można się zarazić – JEST TO CAŁKOWICIE NIEMOŻLIWE, bowiem do pobierania krwi i próbek do badań stosuje się wyłącznie sprzęt jednorazowego użytku.
 • Oddawanie krwi uzależnia – JEST TO CAŁKOWICIE NIEMOŻLIWE, bowiem oddawanie krwi nie powoduje żadnych efektów ubocznych ani uzależnienia
 • Aby oddać krew, trzeba znać swoją grupę – NIE JEST TO WYMAGANE, bowiem potencjalny dawca krwi jest poddawany kontroli medycznej, a grupa krwi jest ustalana po pobraniu.
 • Za oddanie krwi dostaje się pieniądze – JEST TO NIEPRAWDA, bowiem w Polsce krew oddaje się nieodpłatnie i bezinteresownie.
 • Krew należy oddawać jedynie na apel – TO TAKŻE, ALE KREW NALEŻY  ODDAWAĆ W MIARĘ REGULARNIE, bowiem dzięki temu mamy stały i bezpieczny jej zapas..
 • Na oddawanie krwi należy przychodzić na czczo – NIE JEST TO WSKAZANE, bowiem do oddania krwi należy zgłosić  się wypoczętym, po lekkim, niskotłuszczowym posiłku. Przed oddaniem krwi należy pić dużo wody. Pół godziny przed oddaniem krwi nie należy palić papierosów. Nie należy przychodzić do oddania krwi po spożyciu alkoholu i/lub środkach zmieniających nastrój.
 • Oddawanie krwi powoduje zmianę wagi ciała – JEST TO NIEPRAWDA, bowiem oddawanie krwi nie powoduje obserwowalnego spadku ani wzrostu masy ciała

Kto może zostać dawcą?

Osoby od 18 do 65 roku życia:

 • które ważą co najmniej 50 kilogramów,
 • u których w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie wykonano akupunktury, tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała,
 • które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie miały wykonanych żadnych zabiegów operacyjnych, endoskopowych i innych diagnostycznych inwazyjnych badań (np. gastroskopii, artroskopii, laparoskopii),
 • które w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie były leczone krwią i preparatami krwiopochodnymi.

Sporządziła: BM

Źródło-internet