Zaznacz stronę

W dniu 10 stycznia 2023 roku odbyło się spotkanie lokalnych samorządowców i kierowników innych jednostek, z amerykańskimi żołnierzami przybywającymi na nowodębski poligon. Spotkanie miało miejsce w  Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie, a uczestniczyli w nim starosta tarnobrzeski Jerzy Sudoł, burmistrz Miasta i Gminy Nowa Dęba Wiesław Ordon wraz z przewodniczącym Rady Miejskiej w Nowej Dębie Damianem Diektiarenko i sekretarzem gminy Elżbietą Gil, komendant Komisariatu Policji w Nowej Dębie komisarz Jerzy Lis, dyrektor Samorządowego Ośrodka Kultury Iwona Strojek i dyrektor Samorządowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Adam Szurgociński. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie reprezentowany był przez panią dyrektor Wiesławę Barzycką.

Spotkanie miało na celu przedstawienie amerykańskim żołnierzom istotnych informacji o mieście Nowa Dęba, powiecie tarnobrzeskim, a także o instytucjach działających lokalnie oraz oferowanych  lokalnie usługach i atrakcjach, z których Amerykanie mogliby korzystać na co dzień w wolnych od zajęć godzinach.

Stosowną i atrakcyjną w formie przekazu prezentację Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej przedstawiła pani dyrektor Szpitala Powiatowego podkreślając zasady funkcjonowania lecznicy, możliwość oferowanej pacjentom pomocy, w tym przedstawicielom amerykańskiej armii stacjonującej w Nowej Dębie..

Obecni na spotkaniu żołnierze amerykańscy opowiadali o sobie i zadaniach ich armii w naszej części kontynentu. Przedstawiali też potencjalne korzyści płynące z obecności przedstawicieli ich wojska w Polsce, których beneficjentami są lokalne społeczności, czerpiące z tego tytułu korzyści ekonomiczne. Część ta przerodziła się w dyskusję, koncentrującą się na wzajemnych oczekiwaniach i prowadzącą do konstruktywnych wniosków. Przedstawiciele Szpitala Powiatowego byli najczęściej wywoływani do odpowiedzi w sprawach związanych z możliwością udzielania świadczeń przedstawicielom amerykańskiej armii. Umówiono się też na wizytacją obiektów Szpitala przez delegację amerykańskich żołnierzy, co też nastąpiło w dniu 11 stycznia. W czasie wizytacji ze strony Szpitala wyrażono gotowość podjęcia współpracy z amerykańskim wojskiem.