Zaznacz stronę

To już kolejny raz do naszego Szpitala dotarło Betlejemskie Światełko Pokoju. W dniu 19 grudnia nowodębscy harcerze przekazali Pani Dyrektor Wiesławie Barzyckiej ten Święty Płomień, który rozniecany jest w Bazylice Narodzenia Pańskiego w Betlejem i przekazywany na cały świat za pośrednictwem harcerzy i skautów. Wraz z przekazanym Światłem i przy akompaniamencie śpiewanych kolęd, popłynęły na wszystkie strony życzenia radosnych Świąt oraz pomyślności na Nowy – 2020 Rok. Życzeniem szczególnym było to, aby Światełko w sposób wyjątkowy rozbłysło nad Szpitalem, zwłaszcza jego pacjentami i pracownikami, dając wszystkim według ich potrzeb i oczekiwań jasność, optymizm i nadzieję na lepsze jutro. Spotkanie zakończyło się słodkim poczęstunkiem i pamiątkowymi zdjęciami.