Zaznacz stronę

Jak każdego roku nowodębscy harcerze zawitali w progi Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie przynosząc i przekazując na ręce Pani Dyrektor Betlejemskie Światło Pokoju. Ta piękna akcja trwa już 32 lata i jest symbolem braterstwa, jedności i pokoju, oraz jest nieodłącznym elementem adwentowego przygotowania do Bożego Narodzenia. Tegoroczne hasło Betlejemskiego Światła brzmi: ŚWIATEŁKO DLA CIEBIE. Ofiarowywane pracownikom i pacjentom szpitala ma przynieść im wszystkim nadzieję na lepsze jutro, na doświadczenie ciepła drugiego człowieka i radość z Narodzenia Pańskiego. Przyjęcie Światła jest też zobowiązaniem do szerzenia wokół siebie pokoju i miłości.

A że jest to wyjątkowy symbol potwierdza fakt, że przynoszone jest ono prosto z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem, w której płonie wieczny ogień, od którego odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony jest przez skautów w wielkiej sztafecie na cały świat.

Dziękujemy skautom, a zwłaszcza nowodębskim harcerzom za to, że nie zapomnieli o Szpitalu Powiatowym w Nowej Dębie, jego pacjentach i pracownikach.

CZUWAJ!