Zaznacz stronę

W dniu dzisiejszym odbyła się miła uroczystość symbolicznego przekazania Szpitalowi w Nowej Dębie dziewięćdziesięciu tysięcy złotych na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników Szpitala. Środki te pochodzą od Fundacji PGE oraz od firmy ENESTA sp. z o.o. w Stalowej Woli. W uroczystości wzięli udział darczyńcy w osobach Panów: Roberta Chomy – Prezesa Zarządu PGE Obrót S.A i Mirosława Treli – Prezesa Zarządu ENESTA sp. z o.o, którzy w obecności ministra Rafała Webera, starostów tarnobrzeskich: Jerzego Sudoła i Jacka Rożka, przedstawicieli samorządów: powiatowego i gminnego, a przede wszystkim w obecność Dyrekcji Szpitala w Nowej Dębie z dyrektor Wiesławą Barzycką na czele, przekazali na jej ręce symboliczny czek.

Darczyńcom serdecznie dziękujemy!