Zaznacz stronę

Święto Chorych na Schizofrenię jest organizowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, przy współpracy z WHO, oraz przez Międzynarodowe Towarzystwo Zapobiegania Samobójstwom.

Schizofrenia to zaburzenie psychiczne z grupy psychoz, czyli stanów charakteryzujących się zmienionym chorobowo postrzeganiem, przeżywaniem i odbiorem rzeczywistości. Początek choroby występuje najczęściej między 18 a 35 rokiem życia. W patogenezie schorzenia znaczenie mają czynniki genetyczne, wczesne warunki środowiskowe, procesy socjologiczne i neurobiologiczne. Podstawę leczenia stanowi farmakoterapia z użyciem leków przeciwpsychotycznych. Ważną rolę odgrywają również psychoterapia, rehabilitacja zawodowa i społeczna. W okresowym pogorszeniu przebiegu choroby, przy pierwszym jej epizodzie, lub gdy pacjent zagraża własnemu życiu albo zdrowiu lub życiu innych osób, może być stosowana hospitalizacja. U osób ze zdiagnozowaną schizofrenią zwiększone jest prawdopodobieństwo wykrycia zaburzeń takich jak depresjazaburzenia lękowe. Powszechne są również problemy społeczne, jak bezrobocie, zadłużenie, ubóstwo, bezdomność, a oczekiwana długość życia jest mniejsza z powodu problemów ze zdrowiem fizycznym ( otyłość z zespołem metabolicznym, cukrzyca) oraz samobójstw.

Schizofrenia może rozpocząć się nagle, a jej obraz nie pozostawia wątpliwości, że mamy do czynienia z chorobą psychiczną. Może również rozwijać się skrycie, miesiącami, nie budząc podejrzeń najbliższego otoczenia, do czasu gdy nagłe zaostrzenie czy postępująca degradacja sygnalizuje psychozę.

Pierwsze objawy schizofrenii:

 • Stopniowe wycofanie się z życia społecznego
 • Podejrzliwość i nieufność
 • Unikanie relacji z ludźmi i niewychodzenie z domu
 • Wypowiedzi nieadekwatne do sytuacji
 • Pogłębiająca się obojętność
 • Zmniejszenie napędu psychoruchowego
 • Zaburzenia snu
 • Omamy i urojenia
 • Depresja

Zarówno w początkowych objawach, jak i pełnym przebiegu choroby, u osób ze schizofrenią obserwuje się:

 • ciągłe uczucie, że są obserwowani;
 • urojenia oddziaływania, wpływu lub owładnięcia;
 • głosy omamowe komentujące lub dyskutujące o Pacjencie w trzeciej osobie;
 • przekonanie, że inne osoby słyszą co chory myśli;
 • głosy w głowie, szumy, dźwięki;
 • chaotyczna lub rozkojarzona mowa;
 • nietypowe ruchy lub szybkie zmiany tempa poruszania się;
 • zastyganie w określonych pozach;
 • samouszkodzenia;
 • echo myśli;
 • silne uczucia religijne;
 • apatia;
 • wycofanie się;
 • ciągłe martwienie się;
 • rozleniwienie;
 • nadmiernie słabe lub nadmiernie silne reakcje emocjonalne;
 • dziwne lęki;
 • próby samobójcze;
 • nadużywanie substancji psychoaktywnych;
 • depresja;
 • niezdolność do rozpoznania choroby;
 • upośledzona koncentracja, pamięć, uwaga;
 • trudność w rozwiązywaniu problemów.

Znaczny postęp i rozwój medycyny sprawił, że schizofrenia jest chorobą dobrze poddającą się leczeniu. Prawidłowo prowadzone leczenie farmakologiczne, terapeutyczne oraz oddziaływanie środowiskowe sprawia, że wielu chorych normalnie funkcjonuje w życiu rodzinnym i zawodowym.

Schizofrenia wiąże się z wysokim ryzykiem popełnienia samobójstwa.

Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom

Samobójstwa są trzecią – po wypadkach i nowotworach – przyczyną zgonów młodych ludzi (dane WHO z 2002 roku), dlatego nie można ich zlekceważyć. Co więcej, według danych Światowej Organizacji Zdrowia liczba skutecznych samobójstw popełnianych przez młode osoby w wieku dorastania w Stanach Zjednoczonych (USA) i krajach Europy stale wzrasta. A przecież życie ludzkie jest największą wartością.

Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom to inicjatywa mająca na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat zjawiska samobójstw i ich przyczyn: psychologicznych i socjologicznych

Samobójstwo jest niezwykle trudnym tematem, co nie oznacza, że wolno go pomijać. Niestety obecnie w Polsce nadal często bywa przemilczany. Problem chorób psychicznych (częstej przyczyny samobójstwa), między innymi depresji jest bagatelizowany czy wręcz ośmieszany. Wizyta u specjalisty, która winna być tak samo traktowana jak pójście do lekarza, jest tematem wstydliwym. Nie można postrzegać problemu samobójstwa tylko w kontekście śmierci, gdyż jest to proces zachodzący w człowieku często o wiele wcześniej niż udana próba samobójcza.

Statystyki policyjne pokazują, że w roku 2013 w Polsce dokonano najwięcej zamachów samobójczych zakończonych zgonem, (w tym największą liczbę samobójstw mężczyzn) od 22 lat. Od stycznia do listopada ubiegłego roku odnotowano w Polsce aż 12 647 prób samobójczych, rok wcześniej było ich 12 013. W całym 2019 r., odnotowano 11 961 prób samobójczych. Jak podaje Komenda Główna Policji, w 2021 roku najwięcej prób samobójczych dokonali mężczyźni – 8 771. Najczęściej były to osoby w wieku 35-39 lat, nieco mnie prób samobójczych odnotowano wśród mężczyzn w wieku 30-34 lata. 3876 razy na własne życie targnęły się kobiety. Tu statystyka jest jeszcze bardziej niepokojąca, ponieważ najczęściej prób samobójczych dokonywały kobiety w wieku 13-18 lat. Odnotowano aż 911 takich przypadków. Drugą najwyższą liczbę odnotowano wśród kobiet w wieku 19-24 lata.

Jest to wystarczający dowód na to aby nakłonić społeczeństwo do podjęcia stanowczych kroków w celu osiągnięcia skuteczniejszych środków zapobiegających samobójstwom, promocji obecnych metod i ulepszania działalności profilaktycznej.

SPZ ZOZ w Nowej Dębie przez cały rok udziela wsparcia i pomocy we wspomnianych wyżej sytuacjach, którą można otrzymać w:

CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO W NOWEJ DĘBIE

ul. M. Skłodowskiej – Curie 1a

 

Rejestracja Poradni Zdrowia Psychicznego

 Centrum Zdrowia Psychicznego

tel. 15 846 05 14

 

PUNKT ZGŁOSZENIOWO-KOORDYNACYJNY

tel. 888 289 431 lub 15 846 05 13

poniedziałek – piątek

 (z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy)

8.00 – 18.00