Zaznacz stronę

W 1972 roku Polski Czerwony Krzyż doceniając zasługi honorowych dawców krwi ustanowił Dni Honorowego Krwiodawstwa, które obchodzone są w dniach 22 – 26 listopada. Jest to święto wszystkich Honorowych Dawców Krwi, którzy bezinteresownie przekazują cząstkę siebie osobom potrzebującym. Krew jest darem bezcennym, najlepszym jaki może podarować człowiek drugiemu człowiekowi.

Krew ludzka to płynna tkanka ustrojowa, której nie udało się jeszcze zastąpić żadną inną substancją. Odpowiada m.in. za rozprowadzanie tlenu i wydalanie dwutlenku węgla do płuc, rozprowadzanie substancji odżywczych wchłoniętych z przewodu pokarmowego, odprowadzanie produktów przemiany materii do nerek i gruczołów potowych, udział w reakcjach odpornościowych oraz udział w procesach krzepnięcia zabezpieczających przed utratą krwi. Krew jest symbolem życia, poświęcenia, bohaterstwa. Jedynym źródłem krwi są zdrowi i wrażliwi ludzie. Oddając krew ratujesz zagrożone życie. Wartość krwi doceniamy najczęściej dopiero w obliczu tragedii swoich bliskich lub gdy dzięki niej sami wracamy do zdrowia. Oddanie krwi jest największym dowodem ludzkiej solidarności i miłości.

Podstawową zasadą honorowego krwiodawstwa jest możliwość oddawania krwi wyłącznie przez osoby w pełni zdrowe. Istnieją przeciwwskazania, które czasowo lub trwale dyskwalifikują Dawcę z możliwości jej oddania.

Dawcą krwi mogą zostać osoby w wieku od 18 do 65 lat i cieszą się dobrym zdrowiem, a także:

  • które ważą co najmniej 50 kilogramów,
  • u których w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie wykonano akupunktury, tatuażu, przekłucia uszu lub innych części ciała,
  • które w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie miały wykonanych żadnych zabiegów operacyjnych, endoskopowych i innych diagnostycznych badań (np. gastroskopii, panendoskopii, artroskopii, laparoskopii),
  • które w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie były leczone krwią i preparatami krwiopochodnymi.

Życzenia z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa

Szanowni Krwiodawcy i Pracownicy Służby Krwi!

Z okazji Waszego święta składamy podziękowania za Waszą ofiarność, zaangażowanie i oddanie idei

 bezinteresownego ofiarowania własnej krwi dla ratowania zdrowia i życia drugiego człowieka.

Życzymy, aby każdy dzień przynosił radość, satysfakcję i poczucie spełnienia misji honorowego krwiodawstwa.

Krew jest bezcennym darem i symbolem życia.

Dzielmy się tym niezastąpionym dobrem, które nosimy.

Niech zawsze łączy nas krew, która ratuje życie.