Zaznacz stronę

W miesiącu maju, w kalendarzu świąt związanych z ochroną zdrowia,  obchodzone są dwa wyjątkowe dni: Dzień Położnej obchodzony 8 maja oraz Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki obchodzony 12 maja.

Oba świąteczne dni mają podkreślić ogromne znaczenie zawodów położnej i pielęgniarki, zawodów, które są najbliżej ludzi potrzebujących i chorych.

Daty obu tych dni nie są przypadkowe.

Ustanowiony na 8 maja Dzień Położnej jest datą urodzin wielkiej postaci polskiego położnictwa –  położnej Stanisławy Leszczyńskiej, która z wielką miłością i odwagą pełniła funkcję położnej w nieludzkim i przepełnionym śmiercią obozie koncentracyjnym Auschwitz II – Birkenau (jej numer obozowy 41335). Jej odważna i przeniknięta chrześcijańskim miłosierdziem postawa, stojąca w sprzeczności do oczekiwań władz obozowych, pozwoliła uratować wiele rodzących kobiet i ich dzieci (przyjęła ok. 3000 porodów). Czyniła to w sposób bohaterski, z narażeniem własnego życia. Dla swoich podopiecznych była jak Anioł i Matka, dlatego tak też była przez więźniarki nazywana. W chwili obecnej jest Służebnicą Bożą i kandydatką na ołtarze Kościoła Katolickiego.

W swoich opublikowanych po wojnie wspomnieniach i kończącym je testamencie tak pisała o cudzie życia, narodzin i zawodzie położnej:

Jeżeli w mej Ojczyźnie – mimo smutnego z czasów wojny doświadczenia – miałyby dojrzewać tendencje skierowane przeciw życiu, to wierzę w głos wszystkich położnych, wszystkich uczciwych matek i ojców, wszystkich uczciwych obywateli, w obronie życia i praw dziecka. W obozie koncentracyjnym wszystkie dzieci – wbrew wszelkim przewidywaniom – rodziły się żywe, śliczne i tłuściutkie. Natura przeciwstawiając się nienawiści, walczyła o swoje prawa uparcie, niezłomnymi rezerwami żywotności. Natura jest nauczycielką położnej. Razem z nią walczy o życie i razem z nią propaguje najpiękniejszą rzecz na świecie – uśmiech dziecka.

Ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia na 12 maja Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek jest upamiętnieniem najsłynniejszej pielęgniarki na świecie – Florence Nightingale, uważanej za twórczynię nowoczesnego pielęgniarstwa i założycielce pierwszej szkoły pielęgniarstwa. Dzień ten jest dniem urodzin tej wyjątkowej osoby, a coroczne wydarzenie jest okazją do podkreślenia wkładu pielęgniarek i refleksji nad ich niezbędną wiedzą fachową w zapewnianiu doskonałości w codziennej opiece zdrowotnej.

Florence Nightingale w wieku 24 lat ogłosiła, że pragnie zostać pielęgniarką. Swoją decyzją przeraziła rodzinę: pielęgniarki wówczas rekrutowały się zazwyczaj spośród niskich warstw społecznych. W opinii rodziny żadna szanująca się dama nie mogłaby wykonywać tak haniebnego zajęcia. Florence była jednak stanowcza i w 1845 zaczęła odwiedzać szpitale i inne placówki medyczne, gromadząc informacje na ich temat.

W 1851 zaczęła uczyć się zawodu pielęgniarki, a od 1853 przyjęła stanowisko przełożonej w Zakładzie Opieki dla Chorych Dam w Londynie i wykorzystała okazję, aby uczynić z owej instytucji wzorowy szpital swoich czasów. Podjęła się również szkolenia pielęgniarek, którym zapewniała odpowiednie wykształcenie zawodowe i dbała o ich poziom moralny, co miało przyciągać do zawodu kobiety o nieposzlakowanej reputacji.

W czasie wojny krymskiej zorganizowała od podstaw opiekę nad rannymi żołnierzami, zwalczając uprzedzenia i sprzeciwy lekarzy, urzędników i oficerów. Wielu żołnierzy brytyjskich rannych w czasie wojny zawdzięczało jej życie. Jako przełożona zespołu 38 angielskich pielęgniarek w szpitalu w Scutari zdołała dzięki swej energii i zaangażowaniu poprawić fatalny stan sanitarny brytyjskich szpitali polowych. Odkryła, że ranni żołnierze umierają nie tylko z powodu obrażeń, lecz także na skutek szoku pourazowego, że potrzebują nie tylko leczenia, ale i opieki. Do Anglii wróciła po wojnie pod przybranym nazwiskiem, załamana tym, że pomimo jej wysiłków, nie udało jej się powstrzymać wysokiej śmiertelności spowodowanej chorobami zakaźnymi. Później została ekspertem ds. wojskowej służby pielęgniarskiej.

Florence Nightingale wypracowała podstawy, na których opiera się współczesny wizerunek pielęgniarki. Jej zasługą jest zdefiniowanie metod i sposobów pielęgnacji chorych i poszkodowanych. W 1860 założyła w Londynie przy Szpitalu Św. Tomasza pierwszą szkołę pielęgniarstwa – The Nightingale Training School (obecnie: The Florence Nightingale School of Nursing and Midwifery).

W 1907 roku przyznano jej jako pierwszej kobiecie brytyjski Order Zasługi, a pięć lat po jej śmierci wzniesiono ku jej czci pomnik na placu Waterloo w Londynie.

Ponadto najwyższe światowe odznaczenie dla pielęgniarek i położnych przyznawane od 1912 roku przez Międzynarodowy Czerwony Krzyż nosi jej imię (Medal Florence Nightingale).

Za uniwersalny symbol pielęgniarstwa uznaje się białe serce na granatowym tle, które przypominać ma o ich opiekuńczości, wiedzy, humanitaryzmie oraz duchowości. Ponadto biel serca reprezentuje pielęgniarską akceptację wszystkich ludzi – niezależnie od ich płci, rasy, wieku, narodowości czy wyznania.

 

Z okazji Dnia Położnej i Międzynarodowego Dnia Pielęgniarek

wszystkim Paniom Położnym i Pielęgniarkom pracującym w SPZZOZ w Nowej Dębie,

ale i tym, które przebywają na zasłużonej emeryturze 

dziękujemy za nieocenioną pracę, poświęcenie i empatię okazywane swoim podopiecznym.

Życzymy również satysfakcji z wykonywanej pracy, zwieńczonej wdzięcznością i uśmiechem pacjentów.

Jednocześnie życzymy dużo zdrowia, pomyślności, spełnienia marzeń i samych pogodnych dni.

Dyrekcja SPZZOZ w Nowej Dębie