Zaznacz stronę

Dzień Pracownika Socjalnego  to polskie święto obchodzone rokrocznie w dniu 21 listopada na mocy zapisu ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990 roku, podtrzymywanego w kolejnych jej nowelizacjach. 

Dzień Pracownika Socjalnego jest świętem wszystkich pracowników służb społecznych, a w szczególności pracowników socjalnych. Sposób świętowania tego Dnia ma w Polsce wieloletnią tradycję. Składają się na nią spotkania z przedstawicielami władz lokalnych, w trakcie których pracownicy socjalni oraz inni pracownicy pomocy społecznej otrzymują nagrody i wyróżnienia.

Praca osób pomagających i wspierających jest bardzo trudna. Wymaga wiedzy i wrażliwości, profesjonalizmu i zaangażowania, spojrzenia ogólnego i równocześnie dostrzegania pojedynczego człowieka, zmagania się z różnymi przeciwnościami losu i barierami.  Pracownicy socjalni, opiekunowie środowiskowi, wychowawcy, każdy pełniący służbę społeczną, to pracownicy, którzy stoją na pierwszej linii frontu w walce z szeroko definiowanym ludzkim nieszczęściem i wykluczeniem. Dlatego 21 listopada jest dniem szczególnego wyrazu uznania dla grupy zawodowej pracowników socjalnych i pomocy społecznej.

ŻYCZENIA

W tym ważnym dniu, uznając szczególny, bo ludzki i prospołeczny charakter wykonywanej przez pracowników socjalnych pracy,

życzymy wszystkim przedstawicielom pomocy społecznej wszelkiej pomyślności oraz tego,

aby każdy dzień tej trudnej i odpowiedzialnej pracy

przyniósł poczucie zadowolenia i motywację do podejmowania i osiągania wytyczonych celów.

Niech ta praca daje jak najwięcej satysfakcji, ludzkiej wdzięczności, przyjaźni i życzliwości.

Niech nie zabraknie Wam sił do pełnienia tej niezwykle szlachetnej służby.

Wszystkiego Najlepszego!

Dyrekcja i Pracownicy ZOZ w Nowej Dębie