Zaznacz stronę

Szanowni Państwo!

W dzień Świętego Walentego, patrona wielu spraw, ale także patrona ludzi zakochanych i kochających, w ten Walentynkowy Dzień, pamiętajmy, żeby okazywać sobie nawzajem tylko najlepsze i najcieplejsze uczucia.

Nie dajmy sobie w mówić, że miłość jest staromodna, jest ślepa, nikomu potrzebna, albo że jest tylko fizyczna i szybko przemija.

Miłość umiejętnie podsycana i pielęgnowana, miłość na co dzień okazywana jest jak najlepsze lekarstwo, jak najlepsza terapia, jest darem i góry potrafi przenosić.

Doświadczajmy jej i dawajmy ją nieustannie, niezależnie w którym momencie przyjdzie, albo w jakich sytuacjach przyjdzie ją okazywać, bo prawdziwa nigdy nie przemija.

A najpiękniej pisał o niej Św. Paweł w Hymnie o miłości z Pierwszego Listu do Koryntian, i takiej miłości do siebie nawzajem sobie życzmy!

HYMN O MIŁOŚCI

Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał,

stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący.

Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice,

i posiadał wszelką wiedzę, i wszelką możliwą wiarę,

tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał,

byłbym niczym.

I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją,

a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał,

nic bym nie zyskał.

Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest.

Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku,

nie unosi się pychą; nie dopuszcza się bezwstydu,

nie szuka swego, nie unosi się gniewem,

nie pamięta złego; nie cieszy się z niesprawiedliwości,

lecz współweseli się z prawdą.

Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy,

we wszystkim pokłada nadzieję,

wszystko przetrzyma.

Miłość nigdy nie ustaje……

…….Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość – te trzy:

największa z nich [jednak] jest miłość.

 

Lllllll 2