Zaznacz stronę

POWRACAJĄCY Z ZAGRANICY – WAŻNE!   Jeżeli wróciłeś z Włoch, Chin lub z innych krajów dotkniętych epidemią koronawirusa lub miałeś kontakt z taką osobą i masz gorączkę, kaszel, duszności, to dla bezpieczeństwa innych pacjentów PROSIMY NIE WCHODZIĆ DO PRZYCHODNI, PORADNI i OŚRODKÓW ZDROWIA. W takiej sytuacji pilnie zadzwoń pod numery telefonów: Sanepid: 509 824 032 lub NFZ: 800 190 590, lub udaj się bezpośrednio do najbliższego szpitala zakaźnego, który znajduje się w Mielcu: SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Edmunda Biernackiego ul. Żeromskiego 22, Mielec, tel. centrali 17 780 01 00.

 

TELEPORADY – WAŻNE!!!

WYTYCZNE DOTYCZĄCE PORAD LEKARSKICH I PIELĘGNIARSKICH W PORADNI NOCNEJ i ŚWIĄTECZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ! W celu minimalizacji ryzyka transmisji infekcji wirusem SARS-CoV-2, Centrala NFZ zaleca ograniczenie do niezbędnego minimum lub czasowe zawieszenie udzielania świadczeń. W związku z powyższym Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej informuje, że od dnia 18.03.2020 reorganizuje pracę. Zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego:

 • wszystkie porady lekarskie będą udzielone w trybie TELEPORADY, a jeśli z porady telefonicznej wynikać będzie konieczność osobistego zbadania pacjenta to umawiana będzie porada osobista na wyznaczoną godzinę.
 • wszystkie porady pielęgniarskie będą udzielone tylko po wcześniejszej rejestracji i uzgodnieniu godziny przyjęcia.

Prosimy pacjentów o kontakt telefoniczny!!! Rejestracja: 517-081-469, lekarz: 517-081-132. UWAGA!!! Pacjent, który nie będzie wcześniej zarejestrowany, nie będzie przyjęty!

 

WIZYTY U SPECJALISTY – WAŻNE!  Pacjenci, którzy chcą zarejestrować się na wizytę do lekarza specjalisty (Poradnie Specjalistyczne) proszeni są o dokonywanie rejestracji TYLKO DROGĄ TELEFONICZNĄ: pod numerem tel. REJESTRACJA: 15 846 26-51 wew. 161, 228; Poradnia Ginekologiczno-Położnicza wew.170; Poradnia Zdrowia Psychicznego wew. 148. Informujemy, iż zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ pacjentom w godzinach przyjęć Poradni Specjalistycznych udzielane będą TELEPORADY. Wykaz pracy Poradni od dnia 16.03.2020 roku do pobrania poniżej.

 

KOMUNIKAT W SPRAWIE BADAŃ W ZAKRESIE MEDYCYNY PRACY W OKRESIE EPIDEMII – WAŻNE!  Zgodnie ze znowelizowaną w dniu 31.03.2020r. ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, w razie braku dostępności do lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badania wstępnego lub kontrolnego, badanie to może zostać przeprowadzone przez innego lekarza. Lekarz ten może również wydać odpowiednie orzeczenie lekarskie, przy czym będzie ono ważne 30 dni od dnia odwołania stanu epidemii. Warto również  podkreślić, że przeprowadzenie  badania medycyny pracy i wydanie orzeczenia może nastąpić zdalnie. Z takiego rozwiązania może skorzystać każdy lekarz, w tym lekarz medycyny pracy. Wynika to z art. 2 ust.4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996r. o wykonywaniu  zawodu lekarza i lekarza dentysty, zgodnie z którym lekarz może udzielać świadczeń zdrowotnych, w tym badać stan zdrowia i wydawać orzeczenia lekarskie, za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

 

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE – WAŻNE! Jeśli czujesz lęk w tych trudnych dla wszystkich dniach związanych z pandemią COVID – 19, to możesz skorzystać z porad psychologicznych. Otworzyliśmy czasowo specjalny dodatkowy numer telefonu do PUNKTU ZGŁOSZENIOWO-KOORDYNACYJNEGO CENTRUM ZDROWIA PSYCHICZNEGO W NOWEJ DĘBIE. Osoby, które nie chcą zostać sam na sam z lękiem, mogą dzwonić pod nr telefonu 696 – 949 – 477 dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00

 

TELEPORADY DLA PACJENTÓW – WAŻNE! Podkarpacki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o możliwości świadczeń medycznych przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności czyli w ramach TELEPORAD. Wykaz Świadczeniodawców POZ do pobrania poniżej.

 

ZGŁOSZENIA DO SZPITALA – WAŻNE!  Pacjenci posiadający skierowanie od lekarza rodzinnego lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (specjalisty) do Oddziału Wewnętrznego  Szpitala w Nowej Dębie proszeni są  o bezpośrednie zgłaszanie się na w/w Oddział! Natomiast pacjenci posiadający skierowanie na inne oddziały lub zgłaszający się bez skierowania, proszeni są zgłaszanie się TYLKO na  IZBĘ PRZYJĘĆ przy ul M.C. Skłodowskiej 1a.

 

BADANIA LABORATORYJNE – WAŻNE!  Badania laboratoryjne w Szpitalnym Laboratorium wykonywane są aż do odwołania tylko na “CITO“,  tylko na podstawie Skierowania Lekarza Ubezpieczenia Zdrowotnego , i tylko w godzinach od 7.30 do 8.30. Na wykonanie badań laboratoryjnych należy umawiać się telefonicznie: 15 846 26 51 wew. 218. 

 

BADANIA HISTOPATOLOGICZNE – WAŻNE! Informujemy, iż wynik badania histopatologicznego będzie przesyłany Państwu przez pocztę na adres domowy. Prosimy nie odbierać wyników osobiście.

 

DEZYNFEKCJA RĄK – WAŻNE!  W związku z zagrożeniem koronavirusem, z dniem 26.02.2020 roku, wprowadzono bezwzględny nakaz dezynfekcji rąk przed wejściem i po wyjściu z Oddziałów Szpitala w Nowej Dębie. 

 

ZAKAZ ODWIEDZIN DO ODWOŁANIA – WAŻNE!  Realizując Decyzję Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie z dnia 05.03.2020r. znak sprawy: SE.90.20.163.1.2020, Dyrektor SPZZOZ w Nowej Dębie ZAKAZUJE WSTĘPU do Oddziałów Szpitala i Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Powyższy zakaz spowodowany jest koniecznością zapobiegania zakażeniom koronawirusem SARS-CoV-2 pacjentów i pracowników Szpitala oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

 

ZABIEGI REHABILITACYJNE – WAŻNE! Z dniem 01.04.2020r. wstrzymano i odłożono w czasie aż do odwołania wszystkie zabiegi rehabilitacyjne ambulatoryjne i środowiskowe.

 

ZAMKNIĘTA OBSŁUGA INTERESANTÓW W ADMINISTRACJI SZPITALA!!! Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne i konieczność ograniczenia kontaktów  informujemy, że od dnia 02.04.2020r. do odwołania zostaje zamknięta obsługa petentów w administracji SPZZOZ. Prosimy o kierowanie swoich spraw za pośrednictwem telefonu lub e- maila.

Dane wewnętrznych numerów kontaktowych do poszczególnych komórek organizacyjnych SPZZOZ Nowa Dęba, po wybraniu numeru Centrali 15 846 26 51 oraz bezpośrednie adresy e-mail przedstawiamy poniżej:

 • Sekretariat: wew. 120, e-mail: sekretariat@zoznowadeba.pl
 • Kierownik Działu Administracyjno-Organizacyjnego:  wew. 124, e- mail: urszula.bubrowska@zoznowadeba.pl
 • Archiwum: wew. 127, e-mail: bmoskalewicz@zoznowadeba.pl
 • Kadry: wew. 168, e-mail: kadry@zoznowadeba.pl                                               
 • Księgowość: wew. 171, e-mail: ksiegowosc@zoznowadeba.pl                                                                        
 • Rachuba: wew. 130, e-mail: rachuba@zoznowadeba.pl                                                               
 • Ruch chorych: wew. 154, e-mail: rejestr@zoznowadeba.pl
 • Dział zamówień: wew. 163, e-mail: zamowienia@zoznowadeba.pl
 • Naczelna Pielęgniarka: wew. 109, e-mail: afurman@zoznowadeba.pl
 • Dział Techniczno-Gospodarczy: wew. 107, e-mail: tech@zoznowadeba.pl
 • Dział Higieny i Transportu Wewnętrznego: wew. 197, e-mail: kierownik.higiena@zoznowadeba.pl
   

 

PROŚBA O WSPARCIE SZPITALA!!! Szpital Powiatowy w Nowej Dębie pozostaje w nieustannej gotowości ratowania zdrowia i życia dla pacjentów miasta i gminy Nowa Dęba, powiatu tarnobrzeskiego i okolic. Niestety ze względu na ogromne niedofinansowanie placówek zdrowia, a w tym i szpitali, brakuje funduszy na zakup koniecznych środków ochronnych dla personelu i pacjentów takich jak: maseczki, kombinezony, płyny dezynfekcyjne, leki, w aktualnej sytuacji zagrożenia epidemiologicznego. W tym trudnym momencie, w którym obecnie się znaleźliśmy, WESPRZYJMY Szpital Powiatowy w Nowej Dębie, aby wtedy, kiedy to będzie koniecznie, był on jak najlepiej przygotowany do ratowania życia i zdrowia pacjentów. Dlatego ZWRACAMY SIĘ Z PROŚBĄ do wszystkich mieszkańców miasta i gminy Nowa Dęba, powiatu tarnobrzeskiego i okolic, a także wszystkich ludzi dobrej woli spoza naszej społeczności,  O WSPARCIE SZPITALA  wpłatą choćby symbolicznej kwoty na podane poniżej konto, czym być może przyczynimy się do uratowania życia i zdrowia  komuś z lokalnej społeczności, komuś kogo znamy bezpośrednio z sąsiedztwa, komuś kto po prostu jest naszym bliźnim. Konto do zbiórki: PEKAO S.A. Oddział Tarnobrzeg nr konta 07 1240 2744 1111 0000 3990 9648 z dopiskiem “Darowizna dla szpitala”.

 

WAŻNE INFORMACJE DO POBRANIA!

 

Podstawowe objawy w przypadku COVID-19, PRZEZIĘBIENIA, GRYPY

Covid 2

 

Zasady postępowania podczas Kwarantanny Domowej

Noresize 06 065056 6 100 2

 

Zasady skutecznego mycia rąk