Zaznacz stronę

Komunikat Dyrektora Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie

w sprawie możliwości odbioru dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej pacjentów leczonych w tutejszym szpitalu.

Działając na podstawie Art. 29 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. Ustaw z 2020 poz. 849) oraz Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6.04.2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2020 r. poz. 666) uprzejmie informuję, że z uwagi na upływające okresy przechowywania dokumentacji medycznej istnieje możliwość odbioru dokumentacji medycznej indywidualnej wewnętrznej (np.: historie chorób) pacjentów leczonych w 2000 roku w Szpitalu Powiatowym w Nowej Dębie, po uprzednim złożeniu wniosku w Archiwum SPZZOZ w Nowej Dębie (pokój nr 15 – parter w budynku Dyrekcji i Administracji Szpitala Powiatowego w Nowej Dębie). Wnioski udostępnione są również na stronie internetowej naszego szpitala w zakładce zatytułowanej „dla pacjenta”. Wnioski można składać do 31 marca br. (telefon kontaktowy: 15 846 26 51 wew. 207).

Jednocześnie informuję, że zgodnie z powoływaną Ustawą dokumentacja medyczna (przeznaczona na zniszczenie) może być wydana pacjentowi nie wcześniej jak po upływie 20 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu z wyjątkiem dokumentacji medycznej dotyczącej dzieci do ukończenia 2 roku życia, która przechowywana jest w Szpitalu przez okres 22 lat. W 2021 roku będzie niszczona dokumentacja medyczna, w której ostatniego wpisu dokonano do końca 2000 roku.